Okul Yönetimleri Öğrencileri “EVET” Mitinglerine Taşıyarak Açıkça “Eğitim Öğretimi Engelleme Suçu” İşlemektedir!

45

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 16 Nisan referandumu için “Toplu Açılış Töreni” adı altında yapılan “Evet” mitinglerinin yapıldığı illerde bütün devlet olanaklarının “Evet” propagandası için seferber edilmesinin yanı sıra illerde okulların tatil edilerek öğretmen ve öğrencilerin kitlesel olarak mitinglere taşınmaktadır.

Eğitim Sen’in en temel sendikal eylemlerini, hukuksuz bir şekilde “eğitim öğretimi engelleme suçu” kapsamında değerlendiren Milli Eğitim Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanı’nın referandum mitingine katılımı artırmak için illerde okulları tatil etmesi, bu doğrultuda tüm okullardan talimatlarla öğretmen ve öğrencilerin taşınması başlı başına bir skandaldır.

Öğrencilerin iktidar ve MEB işbirliği ile referandum mitinglerine taşınmasının kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanması üzerine, İzmir’de velilere “Velisi olduğum ………. sınıfı …….. numaralı öğrenciniz …………………’nın “Halk Oylaması” etkinlikleri kapsamında saat 13.00’da Gündoğdu Meydanında Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapılacak olan mitinge öğretmen refakatinde katılmasına izin veriyorum” şeklinde “izin kağıtları” imzalatılmaya başlanmıştır. Velisinin izni olsa bile, eğitim-öğretim saatleri içinde öğrencilerin tamamen siyasi nitelikli bir etkinliğe taşınması doğru olmadığı gibi, açık bir siyasal istismar anlamı taşıdığından son derece sakıncalıdır.

Öğrencilerin okulda olmaları gereken saatlerde, bizzat MEB’in organizasyonu ile referandum mitinglerine taşınarak iktidarın “Evet” propagandasına alet edilmesi kabul edilemez. Okulları tamamen siyasi kararlarla tatil ederek, öğretmen ve öğrencileri miting alanlarına taşımayı kendilerine görev edinen çeşitli düzeylerdeki MEB yöneticileri açıkça “eğitim öğretimi engelleme suçu” işlemektedir. Eğitim Sen’in yasal sendikal eylemlerine “eğitim öğretimi engelleme suçu işlemek” iddiasıyla soruşturma açan MEB’in, öğrencileri iktidar propagandasını güçlendirmek için referandum mitinglerine götürme talimatı veren il ve ilçe milli eğitim müdürleri ile okul müdürleri hakkında soruşturma açması gerekmektedir.

Devlet zoruyla eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin fiilen okulda bulunmaları gereken saatlerde, tamamen siyasi nitelikli iktidar mitinglerine taşınması, okulların siyasi çıkar hesabı yapılarak tatil edilmesi uygulamasına son verilmelidir.

Cumhurbaşkanı ve siyasi iktidara çağrımız, eğitimi ve eğitim bileşenlerini kendi siyasi propagandaları için uğruna kullanmaktan ve istismar etmekten vazgeçmeleridir.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu