Newroz Kutlu Olsun! Newroz Pîroz Be!

3752

 Halkların Kardeşliği ve Emekçilerin Birliği İçin

Doğaya, İnsana ve Emeğe Düşman Bu Sisteme Karşı

Newroz Ruhuyla Mücadeleyi ve Dayanışmayı Yükseltiyoruz!

Deprem ve sel afetleri nedeniyle 2023 yılı Newroz’unu ülkemizde ve bölgemizde bir yandan büyük acı, yıkım ile bir yandan da sonuçlarının ağır olmasına yol açan rantçı, talancı, doğa, insanlık ve emek düşmanı kapitalist sisteme karşı büyük bir öfke ile karşılıyoruz.

Emekçilerin ve halkların öfkesi sistem karşıtı toplumsal ve sınıfsal hareketlerin giderek büyümesine yol açıyor. Dünya, bölgemiz ve ülkemiz bir kez daha insanlık değerleri adına zulme, zorbalığa ve gericiliğe karşı görkemli direnişlere sahne oluyor. Dünyanın birçok ülkesinde emekçiler kapitalist sistemin kazanılmış hakları birer birer ortadan kaldırmasına, insanlığın ezici çoğunluğunu yoksulluğa ve mülksüzleştirmeye çalışmasına karşı mücadeleyi yükseltiyor.

Ülkemizde de haklarımız, emekçiler, kadınlar ve gençler karanlığa karşı aydınlık, düşman hukukuna karşı kardeşlik ve bir arada yaşam için büyük bedellerle faşizan kuşatmaları yarmaya, gericiliği püskürtmeye, sömürü çarkını parçalamaya çalışıyor.

AKP-MHP ittifakı/iktidarı siyasal ömrünü tamamlamaya her gün biraz daha yaklaşırken 20 yıldır uyguladıkları neo-liberal politikaların sonuçlarını doğa ve toplum olarak oldukça ağır ödüyoruz.

Deprem, sel ve salgın gibi afetler sağlık sisteminin, kamu hizmetlerinin ve kamu kurumlarının çöktüğünü, enkaz altında kaldığını en net ve en acı haliyle gözler önüne serdi.

Şehirlerimizi beton ve asfalt yığınına dönüştüren, sınırsız kâr ve ranta dayalı politikaların sonucu olarak depremde on binlerce insanımızı kaybettik. Yüzbinlerce bina yerle bir oldu. Geçmişimiz ve hafızamızla birlikte şehirler haritadan silindi. Birkaç ay önce şaşalı törenle açılışını yaptıkları kavşakları su basması sonucu insanlarımız yaşamlarını yitirdiler. Bilim insanlarının, ilgili meslek örgütlerinin uyarılarına rağmen dere kenarlarına kurdukları çadır kentler yağmur sularının altında kaldı.

Öte yandan ülkenin en temel sorunlarının güvenlikçi, milliyetçi, şoven politikalar nedeniyle çözülmemiş olması her alanda bir çürümeye, mafyalaşmaya, kurumların içinin boşalmasına yol açıyor.

Kürt sorunu başta olmak üzere farklı kültür, kimlik ve etnik yapıların yıllardan beri yaşadığı, anayasal eşit yurttaşlık, barış ve diyalog temelinde çözümü mümkün olan her konu şovenizmi körüklemenin, halkları karşı karşıya getirmenin, muhalefeti parçalamanın bir aracı olarak kullanılmak isteniyor.

Demokratik ve barışçıl yollar yerine savaşa, kutuplaşmaya dayalı politikalar nedeniyle kaynakların silahlanmaya ayrılması ekonomik krizin daha da büyümesine, aşımızın, ekmeğimizin daha da küçülmesine yol açıyor.

Emekçiler Direnişi ve Dayanışmayı Büyütüyor!

Geçmişten bu yana, dünyada ve özellikle de bölgemizde ezen ve ezilenlerin kavgasında ezilenler büyük direnişlerle kazanılan zaferlerini bayramlarla, halaylarla kutlamış, yüzyıllarca devam ettirerek direniş geleneğini canlı tutmaya, kazanımlarını korumaya çalışmıştır.

Özünü direnişten alan Newroz bu bayramlardan en köklü geleneğe sahip olanlardandır.

21. yüzyılda da zulüm ve zorbalığın yürütücüsü günümüz Dehaklarına karşı emekçiler ve ezilenler bir kez daha direniş ruhuyla mücadelelerini sürdürüyor.

Deprem başta olmak üzere insan eliyle sonuçları felakete dönüşen afetlere rağmen özünü direnişten, mücadeleden alan Newroz önümüzdeki günlere dair umutlarımızın yenilenmesine, yeşermesine ve büyümesine vesile olmaya devam ediyor.

Çünkü;

NEWROZ; zorluklardan, baskılardan kurtuluşa, karamsarlıktan umuda, ölümün kutsanmasından yaşamanın ve yaşatmanın esas alınmasına geçişin adıdır.

NEWROZ; Yeni başlangıçlar, yeni doğuşların adıdır… Birliğin, barışın ve uyanışın sembolüdür. 

NEWROZ; eşit, özgür ve insanca yaşam mücadelesinin ilerleyebilmesinin savaş çığlıkları ile değil, emekçiler arasındaki özgürlük, barış ve kardeşlik duygularının güçlenmesi ile mümkün olduğunu haykıracağımız gündür.

NEWROZ; karanlığı dağıtmanın, aydınlığı ve umudu büyütmenin adıdır.

NEWROZ; ezilenlerin başta Ortadoğu’da olmak üzere emekçilerin ve halkların geleceklerini emperyalist müdahalelerle değil kendi özgür iradeleriyle belirleme kararlılıklarını haykırdıkları gündür.

Emekçiler, bu ruh ve mücadele anlayışıyla günümüz Dehaklarının, sistemin tüm baskı, zor ve şiddetine karşı direnecek, barışın, özgürlüğün, demokrasinin egemen olacağı demokratik, eşitlikçi, laik, özgürlükçü bir ülke ve geleceğin inşasını birlikte öreceklerdir.  Büyük çöküşü yaşayan tek adam rejimi ve gerici, faşizan ittifakın ömrünü daha fazla uzatmasına geçit vermeyeceklerdir.

2023 Newroz’unun barış ve kardeşliğe vesile olmasını umuyor, tüm emekçilerin ve halkların Newroz’unu kutluyoruz! 

NEWROZ KUTLU OLSUN!

NEWROZ PİROZ BE!

مبارك عليكم عيد النيروز

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu