Mülteci Çocuklar İçin Verilen Hizmet İçi Eğitimlerde Öğretmenlerin Özlük Hakları Korunmalıdır!

59

Mülteci çocukların eğitim haklarından nitelikli biçimde yararlanabilmeleri için MEB ve UNICEF’in birlikte yürüttüğü hizmet içi eğitimlerde, öğretmenlerin özlük haklarını gözetilmemesi nedeniyle çeşitli sorunlar yaşanmaktadır.

Hemen belirtmek isteriz ki sendikamız, mülteci çocukların evrensel bir hak olan eğitim hakkından nitelikli biçimde yararlanabilmelerine yönelik çalışmaları önemsemekte ve bu süreci yakından takip etmektedir. Ancak, bu kapsamda yürütülen ya da yürütülecek çalışmalarda öğretmenlerin özlük ve sosyal haklarının korunması da sendika olmamızın bir gereği olarak hassasiyet taşıdığımız önemli bir konudur.

Edindiğimiz bilgilere göre, sınıfında mülteci çocuklar bulunan öğretmenlere yönelik verilen hizmet içi eğitimlerin gece geç saatlere kadar sürmesi, öğretmenlerin bulundukları yerden oldukça uzak merkezlere çağrılması ve hizmet içi eğitimin ek ders kapsamına alınmaması gibi sorunlar yaşanmaktadır.

Eğitim Sen olarak, konusu ne olursa olursun hizmet içi eğitim çalışmalarının ya da seminerlerinin ek ders kapsamına alınması gerekliliğini ve eğitim emekçilerinin özlük haklarına saygı duyulması zorunluluğunu bir kez daha hatırlatırız. Ayrıca, söz konusu hizmet içi eğitim kapsamında eğitim emekçilerinin ulaşım sorunlarının çözülmesini ve öğretmenlerin dinlenebilecekleri, kendilerine zaman ayırabilecekleri şekilde bu çalışmaların saat planlanmasının gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. Konunun takipçisi olacağımızın ve sorunların çözümü için MEB’e yazılı başvuru yapacağımızın bilinmesini istiyoruz.

İlgili hizmet içi eğitim kapsamında ek ders talebiyle hazırladığımız dilekçe örneğine ulaşmak için tıklayınız. 

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu