Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı Duyurusuna Dava Açtık

804

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı duyurusunda;

  • Kontenjan açığının tamamlanmasının sınav kurulunun inisiyatifine bırakılmasına ilişkin düzenlemenin,
  • Yazılı sınava başvuru için adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere sınav başvurusunun son günü itibarıyla öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile “yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olma” koşulu arayan düzenlemenin,
  • Duyurunun “Sözlü Sınav” başlıklı 4. maddesinin 2. fıkrasındaki düzenlemenin,

hukuka açıkça aykırı olması nedeniyle ve

duyurunun hükümleri uygulandığında, 16-27 Mayıs 2022’de yazılı sınavlara başvurular alınıp, 26 Haziran 2022’de yazılı sınav gerçekleştirilerek 15-26 Haziran 2022’de sözlü sınavlar tamamlanacağından, duyuruda öngörülen süreç tamamlanmadan, yönetmeliğin davaya konu edilen ve duyuruyu etkisiz hale getirecek hükümleri iptal etmesi halinde yaşanacak kaosun önlenmesi, ileride giderilmesi güç ve olanaksız zararlarla karşı karşıya kalınmaması için duyuru hükümlerinin, dava sonuna değin yürütmesinin durdurulması ve iptalini istedik.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu