Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde Çalışan Okul Hemşirelerinin Sorunları Çözülmeli, Haklı Talepleri Karşılanmalıdır!

702

Ülkemizde uzun yıllardır ihmal edilen, öğrencilerin ve okul personelinin sağlığı açısından okul hemşireliği uygulamasının ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğu bilinmektedir. Eylül 2020’de, Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, okul sağlığı hemşireliği zorunlu hale gelmiştir. İlgili yönetmeliğin 29. maddesinin 6. fıkrasına göre, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilere hizmet veren ve kayıtlı öğrenci sayısı 250 ve üzeri olan kurumlarda okul hemşiresi görevlendirilmesi zorunludur.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından son olarak 2022 yılında açıklanan İdare Faaliyet Raporu’na göre, MEB bünyesinde 496 okul hemşiresi görev yapmaktaydı. 2023 yılının mart ayında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 500 yeni okul hemşiresi ataması yapılmış ve okul hemşireleri ‘sözleşmeli’ olarak MEB bünyesinde çalışmaya başlamıştır.

Sendikamızın uzun süredir talepleri arasında yer alan ‘her okula bir hemşire’ uygulaması, MEB’in okul sağlığı hemşireliğine yönelik çalışmalarında dönem dönem gündeme getirilmiş ancak hep kâğıt üstünde kalmıştır. Geçtiğimiz mart ayı içinde yapılan yeni atamalarla birlikte ülke çapında görev yapan okul hemşiresi sayısının bin civarında olması ciddi bir eksikliktir.

Yıllardır Sağlık Bakanlığı dışında çalışan okul hemşireleri, Sağlık Bakanlığı’nda çalışan sağlık personelinin yararlandığı ek ödeme, teşvik vb. hiçbir haktan yararlanamamaktadır. Okul hemşirelerinin de diğer bakanlıklardaki meslektaşları gibi ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesi gereği en azından ek ödeme ve teşvikten yararlandırılması gerekmektedir.

Ocak 2022’de Sağlık Bakanlığı’nda çalışan sağlık personellerinin aldığı %20 zammın tüm kamu kurumlarında çalışan sağlık personellerine uygulanması, kurum hekimlerine yapılan emeklilik iyileştirilmesinin Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul hemşireleri için de geçerli olması, okul hemşiresi arkadaşlarımızın öncelikli talepleri arasındadır.

Yıl içinde çok sayıda eğitim materyali kullanan okul hemşirelerinin kullandığı materyaller, kurum tarafından karşılanmalı, normal mesai saatinin üzerinde yapılan ek çalışmalar fazla mesai ücreti olarak ücretlendirilmelidir. Ayrıca okul hemşirelerinin görev tanımları yapılmalı ve çalışma saatleri net olarak belirlenmelidir. Okuldaki sağlık derslerine girme, kurs açma gibi konularda okul hemşirelerinin maaşlarının iyileştirmesi için acilen düzenleme yapılması gerekmektedir.

Öğrenciler ve eğitim emekçileri açısından eğitim öğretimin sağlıklı ortam ve koşullarda yürütülmesinin, eğitimin niteliği üzerinde olumlu yönde etkilerinin olması kaçınılmazdır. Bu nedenle 14 Mayıs seçimleri sonrasında oluşacak yeni hükümet ve Millî Eğitim Bakanlığı’ndan talebimiz, ‘her okula bir hemşire’ uygulamasını mümkün olan en kısa sürede hayata geçirmesidir.

 Eğitim Sen olarak, eğitim ve bilim hizmet kolunda görev yapan her arkadaşımızın olduğu gibi, okullarda ve yurtlarda fedakârca çalışan okul hemşirelerinin sesi, taleplerinin takipçisi olmayı sürdüreceğimiz bilinmelidir.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu