Meltem Kayıran’ın Yaşadığı Hukuksuzluğu Yargıya Taşıdık

111

2017–2020 yılları arasında Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Şube (Üniversiteler Şubesi) Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini yürüten üyemiz Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın 14.04.2021 tarihinde Ankara Üniversitesi ile ilişiği kesilmiştir.

2017 yılında Üniversitelerarası Kurul tarafından yayın ve sözlü aşamalarında başarılı bulunarak maliye bilimi alanında üniversite doçenti unvan ve yetkisi verilen Kayıran’ın, bu unvanı elde ettikten sonra doçentlik kadrosu için defalarca talepte bulunmasına rağmen, görev yaptığı bölüm tarafından talepleri dikkate alınmamış ve Kayıran kadro olarak bir alt kademe olan doktor öğretim üyesi statüsünde görev yapmaya devam etmek zorunda bırakılmıştır. Son olarak da kadro talepleri görmezden gelinerek, doktor öğretim üyeliğine yeniden atanması için üniversitenin koyduğu ek yeniden atama koşullarına uygun dosya vermemesi nedeniyle hukuka açıkça aykırı bir biçimde göreviyle ilişiği kesilmiştir.

31 yıl boyunca üniversiteye emek vermiş, binlerce öğrenci yetiştirmiş, çok sayıda tez danışmanlığı yapmış, jürilerde yer almış, akademik ve idari görevler ifa etmiş olan üyemiz Meltem Kayıran’ın bir alt kadronun koşullarına uygun dosya vermediği gerekçesiyle 4 bölüm ve 2 fakültede 300 kişiyi aşkın lisans öğrencisine verdiği dersler, yüksek lisans ve doktora tez danışmanlıkları ile doktora tez izleme komitesi üyelikleri devam ederken, dönem ortasında, pandemi nedeniyle özel sektörde dahi işten çıkarma yasaklanmışken ilişiğinin kesilmesi işlemine karşı sendikamız tarafından dava açılmıştır.

Meltem Kayıran üniversitesine ve öğrencilerine dönene kadar sürecin takipçisi olacağız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu