MEB Müfredatı Değiştirmek İçin Neden Bu Kadar Acele Ediyor?

51

13 Ocak 2017 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 53 farklı dersin müfredat program taslağı hazırlanmış ve 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren bütün okullarda uygulanacağı açıklanmıştır. Tüm ülkeyi ve gelecek nesilleri yakından ilgilendiren eğitim müfredatı gibi önemli bir konuda, MEB’in müfredat taslakları ile “öneri alma” sürecinin çok kısa tutulması dikkat çekicidir.

MEB’in taslak programı açıklamasının ardından, başta sendikamız olmak üzere, kamuoyundan yükselen tepkiler sonucunda “”herkesin görüşünü alıyoruz” yaklaşımı ile hareket edilmesi dikkat çekicidir. Ancak MEB tarafından uygulanan yöntem “görüş ve öneri alma” sürecinin tamamen sembolik olduğunu göstermektedir.

İl ve İlçe Milli Eğitimlerden Okul Müdürlüklerine gönderilen yazıyla, bazı illerde gece yarısı cep telefonlarına gönderilen mesajlar üzerinden, okullarda tüm zümre öğretmenlerinin taslak müfredat programlarıyla ilgili “24 saat içinde” görüş ve önerilerini sunmaları istenmiştir.

53 farklı konu başlığı altında hazırlanan taslak müfredat programlarının her yönüyle değerlendirilebilmesi, önceki programlarla karşılaştırılması ve içeriğine dair görüş, öneri ve eleştirilerin sağlıklı bir şekilde ifade edilebilmesi için sadece “24 saat” süre tanınması, MEB’in “katılımcılık” konusunda samimi olmadığının kanıtıdır.

Öğretmenlerin “24 saat” içinde müfredat program taslaklarını sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesinin mümkün olmadığı açıktır. MEB, tıpkı 4+4+4 sürecinde olduğu gibi, bir kez daha eğitim sisteminin geleceği ile ilgili olarak dayatmacı bir tutum sergilemekte, müfredat değişikliklerine yönelik bütün eleştiri ve itirazlara rağmen kendi bildiğini okumaya devam etmektedir.

MEB’in askıya çıkardığı taslak programların, pilot uygulama yapılmadan, bilimsel bir inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmadan önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacağının açıklanması, MEB’in kafasındaki değişikliklerle örtüşmeyen öneri ve eleştirilerin dikkate alınmayacağı konusunda derin şüpheler bulunmaktadır. Bu nedenle Bakanlık, gelecek öneriler doğrultusunda ders kitapları yazım sürecinin 20 Şubat’tan itibaren başlayacağı kararını gözden geçirmeli ve daha ileri bir tarih belirlemelidir.

Eğitimde 4+4+4 düzenlemesinin aynı yöntemle belirlenmesinin yarattığı olumsuz sonuçlar ortadadır. Müfredat değişikliklerinden doğrudan etkilenecek olan öğretmenlerimiz başta olmak üzere, bilim insanları ve eğitim sendikalarının görüşleri, inceleme ve değerlendirmelerin sağlıklı yapılabilmesi için makul bir süre belirlenmelidir.

Müfredat taslak programları inceleyip değerlendirme yapmak için İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen sürelerin yeterli olmadığını belirtiyor, değerlendirme sürecinin göstermelik olmaktan çıkarılmasını talep ediyoruz.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu