MEB Küçük Yaşta Evliliği Mi Teşvik Ediyor?

47

Merkez Kadın Sekreterimiz Gülçin İsbert`in “MEB Küçük Yaşta Evliliği mi Teşvik Ediyor?” Başlıklı Basın Açıklaması:

Milli Eğitim Bakanlığı, Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği`nde değişiklik yaparak, lise öğrencilerinin nişanlanmasına serbestlik getirdi. Bundan önceki düzenlemeye göre, nişanlı olan öğrencilerin okullarıyla ilişiği kesilmekteydi. Yapılan değişiklikle, nişanlılık artık serbest olacak.

Sendikamız, bu tür gerekçelerle, öğrencilerin eğitim hakkından mahrum bırakılmasını doğru bulmamakla birlikte, yeni düzenleme ile ilgili çeşitli kaygılar taşımaktadır. Mevcut hükümetin, aile konusunda küçük yaşta evliliği olağan kabul eden muhafazakar aile ideolojisi ve evlilik yaşının düşürülmesine ilişkin daha önce çeşitli yasal girişimlerde bulunmuş olması, MEB`in bu tasarrufunun da küçük yaşta evlilik önündeki engelleri ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu düşündürmekte ve bu nedenle kaygı uyandırmaktadır.

Mevzuata göre 16 yaşını dolduranların, anne-babalarının rızasının bulunması koşuluyla evlenmelerine olanak tanınmaktadır. Bu düzenleme bile orta öğretim çağındaki çocukların, evlilik nedeni ile eğitim hayatlarının yarıda kesilmesine yol açacak niteliktedir. Orta öğretimin tamamlanmasını engelleyici nitelikteki bu düzenlemenin değiştirilmesi ve evlilik yaşının yükseltilmesi gerekirken, MEB`in onu pekiştiren bir değişiklik yapması düşündürücüdür.

Milli Eğitim Bakanlığı, kız ve erkek öğrencilerin eğitim haklarından sonuna kadar yararlanmaları için üzerine düşen görevleri yerine getirmeye ve mevcut seküler hukuksal düzenlemeleri işlevsizleştirecek icraatlardan kaçınmaya çağırıyoruz.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu