Mahkeme, Yönetici Görevlendirme Mülakatında Yürütmeyi Durdurma Kararı Verdi

54

Yönetici görevlendirme mülakatının yürütmesinin durdurulmasıyla birlikte iptali için açtığımız davada, mahkeme tarafından “Uyuşmazlık konusu olayda, her ne kadar davacıya sorulan sorular ve verilen cevaplar davacının imzası alınmak suretiyle tutanak altına alınmış ise de, davacı hakkında düzenlenen Ek-3 değerlendirme formunun söz konusu (C) hanesinde hiçbir yetersizlik nedenine dair açıklamaya yer verilmediği görülmüştür.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

Kararı görmek için tıklayınız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu