Lise Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri / 5-11 Mayıs 2021

187

Türkiye’de Covid-19 pandemisinin resmi olarak ilk kez tanımlanmasının üzerinden bir yıl iki ay (Mart 2020-Mayıs 2021) geçti. Pandemi ile geçen üç okul dönemi tamamlanmak üzere. Geçtiğimiz zaman dilimi içinde pandemi koşulları toplumsal yaşamın bütün alanlarını etkisi altına aldı. Siyasal iktidarın emekçiler ve ezilenlerden yana, (yüz yüze eğitimi sürdürmekten yana) önlemler almaması nedeniyle toplum sağlığı başta olmak üzere pek çok alanda kalıcı tahribatlar oluştu.

Pandeminin ilk aylarında sağlık hizmetlerinin ve yaşamın sürdürülmesine katkıda bulunan temel üretim hizmetlerinin öncelenmesi anlaşılabilir bir durum iken pandeminin ilk altı ayından sonra geçen zaman diliminde en geride bırakılan kamusal hizmet alanlarından birisi eğitim oldu.

Sendikamız “Eğitim Sen Uzaktan Eğitime Yakından Bakıyor” başlığı ile oluşturduğu soru formu yoluyla eğitimin en etkin bileşenlerinden birisi olan öğretmenlerin uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitime dair görüşlerini almak üzere dijital kanalla veri topladı. Geliştirilen bilgi toplama aracı, Mayıs 2021’in ilk haftasında sendikamız şube ve temsilciliklerine ulaştırıldı. Salgında yüz yüze iletişimin olmaması nedeniyle bilgi toplama aracı web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşıldı. Bilgi toplama sürecine 3743 öğretmen gönüllülük temelinde katıldı.

Sendikamız araştırmanın ilk sonuçlarını eğitim kademelerine göre incelemiş ve bu hafta lise öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin verinin dağılımını ortaya koymuştur. Bilgi toplama aracını dolduranların 1438’i lise öğretmenidir. Lise öğretmenlerinin yanıtları bu kademedeki öğretmenlerin ve öğrencilerin uzaktan eğitim ve çevrimiçi derslerde karşılaştığı özgül sorunları ortaya koymaktadır.

Bilgi toplama aracını en yüksek oranda dolduran grup lise öğretmenleri olmuştur (1438). Bölgelere göre lise öğretmenleri arasında anketin en çok yanıtlandığı bölgeler sırasıyla Marmara Bölgesi (353), Akdeniz Bölgesi (238) ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden (235) olmuştur. Ankete katılan lise öğretmenlerinin %61’i erkek, %39’u ise kadındır. Katılımcıların yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, öğretmenlerin en büyük oranı (78)’i 36-55 yaş grubundandır.

 Bölgelere Göre Lise Öğretmenlerinin Dağılımı

f %
Marmara Bölgesi 353 24
Ege Bölgesi 255 18
İç Anadolu Bölgesi 188 13
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 235 16
Doğu Anadolu Bölgesi 69 5
Akdeniz Bölgesi 238 17
Karadeniz Bölgesi 100 7
Toplam 1438 100

Cinsiyete göre Lise öğretmenlerinin Dağılımı

f %
Kadın 568 39
Erkek 870 61
Toplam 1438 100

 Yaş Ortalamasına Göre Lise Öğretmenlerinin Dağılımı

f %
25 ve daha düşük 5 1
26-35 yaş arası 146 9
36-45 yaş arası 478 33
46 ve 55 yaş arası 642 45
56 ve daha ileri yaş 167 12
Toplam 1438 100

“Pandemide Lise Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri”ni içeren raporun tamamını görmek için tıklayınız.

 

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu