Lisans Eğitimi Almamış Öğretmenlere ve Milli Eğitim Personeline Lisans Tamamlama Hakkı Tanınması İçin MEB’e Başvurduk

781

Eğitim-öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden ve öğretmen dışındaki kadrolarda görev yapan personelden lisans eğitimi almayan çok sayıda kişi bulunmaktadır. Yaklaşık 20 yıl önce lisans mezunu olmayan öğretmenlere lisans tamamlama olanağı tanınmış, ancak aradan uzun bir süre geçtiği halde çeşitli nedenlerle bu olanaktan yararlanamayanlara yönelik bugüne dek yeni bir çalışma başlatılmamıştır. Bu yönüyle kanayan bir yara olan bu konu, birçok defa gündeme getirilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından üniversitelerle iş birliği içinde lisans tamamlama programlarının düzenlenmesinin planlandığı belirtilmiş ise de söz konusu öğretmenlerin ve bakanlık personelinin yararlanabileceği somut bir çalışma ortaya çıkmamıştır. Bu nedenle üniversitelerle iş birliği içinde gerekli koşullar sağlanarak lisans tamamlama sürecinin başlatılması için, sendika olarak Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunduk. Konunun takipçisi olacağız.

Başvuru dilekçesini okumak için tıklayınız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu