Açılan Davalar

Meltem Kayıran’ın Yaşadığı Hukuksuzluğu Yargıya Taşıdık

2017–2020 yılları arasında Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Şube (Üniversiteler Şubesi) Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini yürüten üyemiz Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın 14.04.2021 tarihinde Ankara...

Boğaziçi Üniversitesi’nde Hukuk ve İletişim Fakülteleri Kurulması İşleminin Yürütmesinin Durdurulması Talebiyle...

Boğaziçi Üniversitesi’ne, üniversitelerin özerkliği ilkesi ile demokrasi ilkelerine aykırı bir şekilde ve üniversitede görev yapmaması nedeniyle de açıkça hukuka aykırı bir şekilde, 1 Ocak...

İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilme Kararına Karşı Dava Açtık

Kadınlara yönelik her türden şiddetin son bulmasını savunan Eğitim Sen, kadınla erkeğin sosyal rol ve davranışlarının sebebinin doğuştan gelen farklılıklar olmadığı bilinciyle toplumsal cinsiyet...

Server Yaşam Vakfı’nın Okullarda Faaliyet Yürütmesine Karşı Dava Açtık

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Server Yaşam Vakfı’nın 18.01.2021-05.06.2021 tarihleri arasında Türkiye genelinde tüm resmi/özel ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik, “9....

08-11 Nisan 2021 Tarihindeki İLKSAN Temsilciler Kurulu Toplantısı İçin Dava Açtık

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 01.03.2021 gün ve 21478422 sayılı bakan oluru ile İLKSAN Yönetim Kurulu’nun 23.02.2021 tarih ve 16/01 sayılı kararı ile...

İLKSAN Temsilci Seçiminde Ayrımcılığa Dava Açtık

9. dönem İLKSAN ilçe ve il temsilci seçimlerine ilişkin İLKSAN Seçimleri Genel Uygulama Esasları yayımlanmış ve 3 Nisan 2021’de ilçe temsilciliği seçimleri, 12 Haziran...

Hukuksuz 1709 Şube Müdürünü Geri Almadan Yayımlanan 14 Aralık 2020 Tarihli...

1709 şube müdürü kadrosuna görevde yükselme yoluyla atama için 31.10.2013 tarihli onayla süreç başlatılmış, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre 16.04.2014 tarihinde bu atamalar...

Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’ne Dava Açtık

05.02.2021 günlü, 31386 sayılı Resmi Gazete’de Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelik hükümlerinden kariyer ve liyakat...

Uzaktan Eğitimin Puanla Değerlendirilmesine İlişkin Düzenlemeleri Yargıya Taşıdık

Milli Eğitim Bakanlığı, hem Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde, hem de Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak...

Okul Öncesi Öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin Yaşamlarını Riske Atan MEB İşlemine Dava...

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yüz Yüze Eğitim" konulu 20.11.2020 gün ve 16988740 sayılı yazısıyla okul öncesi eğitim...

Özgür yazılım araçlarıyla tasarlanmış ve IKONX güvencesiyle işletilmektedir.Skip to content