Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri’nin Yürütmesinin Durdurulması ve İptali İçin Dava Açtık

990

Akdeniz Üniversitesi’nce hazırlanan ve YÖK tarafından onanıp 01.09.2022’de yürürlüğe girecek olan Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali için, Anayasanın eşitlik ilkesi ile akademik teamüllere aykırı olduğu ve akademisyenlerin iş güvencesini yok edeceği gerekçesiyle, sendikamız tarafından 17.08.2022 tarihinde dava açılmıştır.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu