Kadın Haberleri

Kadına Yönelik Şiddet Artarak Devam Ediyor!

Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreteri Gülçin İsbert‘in "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklama: 2008 yılı...

Yeni Bir Eğitim Öğretim Yılına Daha Cinsiyet Eşitliğinden Yoksun Girdik

Eğitim Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç‘ın "Yeni Bir Eğitim Öğretim Yılına Daha Cinsiyet Eşitliğinden Yoksun Girdik" konulu basın açıklaması metnidir: Yeni eğitim-öğretim yılına, alt yapı...

Gündelik Hayatın Muhafazakarlaştırılmasına Karşı Sessiz Kalmayacağız

Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreteri Gülçin İSBERT‘in "Gündelik Hayatın Muhafazakârlaştırılmasına Karşı Sessiz Kalmayacağız" konulu basın açıklaması metnidir: Ülkemizde uzun süredir gündelik hayatın muhafazakârlaştırılması olgusuyla...

Doğum Yapan Lise Öğretmenlerine Bir Yıl Boyunca Nöbet Görevi Verilmemesi İçin...

Bilindiği üzere, 02.06.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 2005/14 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 10 uncu maddesinde "Kadın memurlara hamileliklerinin 26 ncı haftasından itibaren ve doğumdan...

Kadınlara Yönelik Şiddet Artarak Devam Ediyor!

Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreteri Elif Akgül Ateş`in "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"ne yönelik basın açıklaması: Dünyanın her yerinde olduğu gibi...

ILO C183 Annelik Koruması Sözleşmesi, 2000

Convention concerning the revision of the Annelik Koruması Sözleşmesinin yenilenmesi ile ilgili Sözleşme (Gözden geçirilmiş), 1952 (Not: Yürürlüğe girdiği tarih:07:02:2002.) Sözleşme:C183 Yer: Cenevre Konferansın 88. oturumu Kabul edilme...

Özgür yazılım araçlarıyla tasarlanmış ve IKONX güvencesiyle işletilmektedir.Skip to content