Kırıkkale’deki Eğitimi Dinselleştirme İşlemlerine Dava Açtık

610

Kırıkkale Valiliği gerçekleştirdiği uygulamalarla eğitimi dinselleştirme çabalarına yeni boyut kazandırmıştır. Bu işlemlerin ilki Kırıkkale İl Müftülüğünün gençlik buluşmaları adıyla gençlik koordinatörlüğünün çalışmaları kapsamında okul pansiyonlarında kalan öğrencilerin boş zamanlarında onlara manevi yönden katkı sağlamak amacıyla vaiz, Kur’an kursu öğreticileri, imam hatip, müezzin kayyum gibi diyanet personelinin görevlendirilmesi işlemidir. 25.11.2016 gün ve 29899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin “Sosyal etkinlikler ve rehberlik hizmetleri” başlıklı 28. maddesinde pansiyonlarda sosyal etkinlikler ve rehberlik hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütüleceği ve 07.09.2013 gün ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde de okullarda ve okul pansiyonlarında rehberlik hizmetlerini kimin ve nasıl yürüteceğinin kurallara bağlanmıştır.  Bu kurallara göre anılan yönetmelik hükmünde okul yönetimi, rehber öğretmen, sınıf rehber öğretmeni dışında hiçbir kamu görevlisinin okullarda rehberlik görevi yürütemeyeceği açıkça belirlenmiştir. Bu nedenle diyanet personeline okul pansiyonlarında rehberlik yaptırılmasını öngören Kırıkkale Valiliği işlemi açıkça hukuka aykırıdır. 1739 sayılı yasanın 56. maddesine göre de eğitim ve öğretim hizmeti, bu yasa hükümlerine göre devlet adına yürütmesinden, gözetim ve denetiminden Milli Eğitim Bakanlığı sorumlu iken bu görevin başka bir kuruluşa devri de mümkün değildir. Yine 1743 sayılı yasaya öğretmen unvanı taşımayan diyanet personeline öğretmen görev ve sorumluğu verilemez.  Bu nedenle sendikamız açıkça hukuka aykırı olan bu işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmıştır.

Kırıkkale Valiliği’nin ikinci işlemi “sabah namazı buluşmaları” konulu sabah namazını müteakip Kur’an tilaveti, tesbihat, kaside okumaları, sohbet ve dua içerikli buluşmalar tertip edilmesi ve her ayın ilk cumasında planlanan buluşmaların 10.09.2021 tarihli ve 2021/4 numaralı İl İrşat Kurulunun 5. maddesi doğrultusunda Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrenciler, orta ve yükseköğretim öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde istifade eden sporcu gençler ile cami gençlik kolları ve cami spor kulüplerine üye gençlere yönelik gerçekleştirilmesi işlemidir. Okullarda dini eğitimin, zorunlu din dersleri ve seçmeli dersler aracılığıyla verileceği mevzuatça belirlenmiştir. Kırıkkale Valiliği’nin bu işlemle söz konusu mevzuat hükümlerini değiştirmesi mümkün değildir. Hukuk devletinin en önemli gereklerinden biri olan normlar hiyerarşisi buna engeldir. Bu işlemle kamusal imkânlar ve kaynaklar kullanılarak dini eğitim ve özelde de belirli bir mezhebe özgü bir dini eğitim amaçlanmaktadır. Bu faaliyete katılmak istemeyen öğrenci ve velilerin bu hakları güvenceye alınmadığından, bu işlem laiklik ilkesiyle birlikte din ve vicdan özgürlüğünü, iç hukuk hükmündeki Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni ihlal etmektedir. Aynı zamanda faaliyete konu cuma günü eğitim-öğretimden yoksun kalacaklarından öğrencilerin eğitim-öğretim hakkını da ihlal etmektedir. Sendikamız bu işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle de dava açmıştır.

Sendikamız eğitimin dinselleştirilmesine karşı hukuksal ve sendikal her türlü meşru yolu kullanarak mücadele etmeye; kamusal, laik ve bilimsel eğitimi savunmaya devam edecektir. Cemaat yurdunda baskılara dayamayıp intihar eden yeni bir Enes Kara olayı yaşanmasın diye mücadelemizi aralıksız devam ettireceğiz.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu