Kanser Hastaları İçin İkinci Önemli Yargı Kararı

68

Çanakkale ili Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi’nde öğretmen olarak görev yapmakta olan üyemiz Nisan 2017 tarihinde ileri evre her 2 pozitif meme ca tanısıyla İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi görmeye başlamıştır. Tedavi sürecinde ilkin kemoterapi almış, ardından Ekim 2017 tarihinde ameliyat olmuştur. Ameliyat sonrası çekilen PET raporunda karaciğerinde metastaz görülmüş, tedavisini yürüten Doç. Dr. Burçak Karaca, davacının bir yıl boyunca üç haftada bir “pertuzumab” etkin maddeli “perjeta” isimli ilaç kullanması gerektiğini belirtmiştir. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu “pertuzumab” etkin maddeli “perjeta” isimli ilacın bedelini ödemediğinden üyemiz adına adı geçen hekim 08.01.2018 tarihinde davalı yönetime başvuru yapmıştır. Bu başvuruya Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca ilgili ajanın ilgili tanıda neoadjuvan/adjuvan transtuzumab almış olan hastalarda yeterli etkinlik verisi bulunmadığı gerekçesiyle uygun görülmediği belirtilmiştir. Bu cevabın ardından sendikamızca yargı yoluna başvurulmuş, bu davada Ankara 17. İdare Mahkemesi 26.04.2018 gün ve E: 2018/774 sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma kararı vermiş, bu karara yapılan itiraz Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde reddedilmiş, ardından Ankara 17. İdare Mahkemesi 25.09.2018 gün ve E: 2018/774, K: 2018/1707 sayılı kararıyla iptal kararı vermiştir.

Üyemiz bu ilacı kullandıktan sonra aynı hastaneden tedavisini yürüten Uzman Doktor Pınar Gürsoy “meme ucu ve areola malign neoplazmı” tanılı hastalığının tedavisi için “transtuzumb emtansin” etkin maddeli ilaç kullanması gerektiğini belirtmiştir. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu “transtuzumb emtansin” etkin maddeli ilaçların ilaç bedelini ödemediğinden üyemiz adına adı geçen hekim 12.09.2018 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na başvuru yapmıştır. Adı geçen kurum bu başvuruyu herhangi bir gerekçe göstermeden başvurunun uygun görülmediği gerekçesiyle reddetmiştir. Bunun üzerine yürütmeyi durdurma istemli açtığımız davada Ankara 17. İdare Mahkemesi 18.01.2019 gün ve E: 2018/2481 sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bu kararda dava konusu işlemin gerekçesinin somut olarak ortaya konulamadığı ve adı geçen doktor tarafından ilacın kullanımının hayati önemde olduğunun belirtildiği ifade edilmiştir. Anılan karar kanser hastaları için emsal nitelik taşımaktadır.

Anılan kararı okumak için tıklayınız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu