Kadın Personele Verilen İdari İzin Hakkının Uygulanması İçin MEB’e Yazı Yazdık

373

Millî Eğitim Bakanlığı 2021/Covıd-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul Ve Esaslar”da on yaş altı çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı  belirtilmiştir. Ancak Sendikamıza iletilen bilgilere göre;  bazı il-ilçe milli eğitim müdürlükleri ve kurumlar, bu Esaslara aykırı hareket ederek, Esasların 8. Maddesinin 9. Fıkrasındaki “İdari izin verilenler ile uzaktan veya dönüşümlü çalışanlardan hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar, çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorundadır. “ ibaresinden hareketle, on yaş altı çocuğu bulunan kadın personele idari izin vermemektedir. Bu nedenlerle; on yaş altı çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılmasının önündeki engellerin kaldırılması, münferit uygulamaların sonlandırılması ve uygulama birliğinin sağlanması için MEB Personel Genel Müdürlüğü’ne yazı yazdık.

 

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu