İsmet Akyol’un Şube Yöneticiliğinin Düşürülmesiyle İlgili Dava Bugün Başladı

50

KHK ile ihraç edilen Zonguldak Şube Sekreterimiz İsmet Akyol’un şube yöneticiliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak Zonguldak Valiliği İl  Dernekler Müdürlüğü tarafından Zonguldak 3. İş Mahkemesi’nde açılan dava bugün Zonguldak Adliyesi’nde görüldü. Davanın bu alanda açılmış ilk dava olması da çıkacak kararın emsal olabileceği anlamını taşıyor.

Akyol’un ihraç edilmesi sebebiyle sendikasında şube yöneticiliği yapamayacağı talebiyle Eğitim Sen Zonguldak Şubesi’ne açılan davayı Genel TİS Hukuk Sekreterimiz Varol Öztorun, KESK’e bağlı sendikaların Zonguldak şube yönetici üyeleri ile emek ve demokrasi güçleri de takip etti. Genel Merkez avukatlarımızdan Mehmet Rüştü Tiryaki,  davanın muhatabının Eğitim Sen Genel Merkezi olduğunu belirterek, davanın Eğitim Sen’in tüzel kişiliği göz önüne alınarak Ankara’da görülmesi ile ilgili görüş beyan etti. Tiryaki’nin savunmasının ve davaya ilişkin mahkemeye sunulan dosyanın ardından, mahkeme duruşmayı 31 Mayıs 2018 Perşembe gününe erteledi.

Tiryaki: “Haklılığımızın Tescili İçin Mahkemede Lehimize Bir Karar Verilmesini Bekliyoruz!”

Mehmet Rüştü Tiryaki duruşmanın ardından yaptığı açıklamada; “Zonguldak Valiliği Dernekler Masası, Eğitim Sen Zonguldak Şubesi yöneticisi İsmet Akyol’un KHK ile ihraç edildiğini gerekçe göstererek şube yöneticiliğinin düşürülmesi ile ilgili bir görüş bildirmişti. Biz de sendikanın iç işlerinde bağımsız olduğunu, yöneticilerini serbestçe seçebileceklerini, yasal güvence altında olduklarını ve bu nedenle yönetim kurulu üyelerinin idarenin isteği üzerine değiştirilemeyeceği cevabını verdik. Verdiğimiz cevaplar üzerine Dernekler Masası dava açtı ve bugün bu davanın ilk duruşması görüldü, ön inceleme duruşması görüldü. Görülen duruşmada bizim usule itirazlarımız oldu. Sendikal şubenin tüzel kişilik olmadığı ve sendikanın tüzel kişiliğinin genel merkez olduğu ve bu sebeple davanın genel merkeze Ankara’da açılması gerektiği ile ilgili görüş beyan ettik. Duruşma Mayıs ayının 31’ine ertelendi. Biz hala aynı sözümüzün arkasındayız. Sendikalar temsilcilerini özgürce seçebilirler ki bu uluslarararası sözleşmelerde teminat altına alınmıştır. Ayrıca yasada da isteği dışında görevinden çıkartılan kişilerin dava açmaları halinde görevlerine devam edecekleri karara bağlanmıştır. Hukuksal olarak haklı olduğumuzu düşünüyoruz ancak haklılığımızın tescili için de mahkemede lehimize bir karar verilmesini bekliyoruz.” dedi.

Öztorun: “Dava Nasıl Sonuçlanırsa Sonuçlansın İsmet Akyol; Bizim Buradaki Sendika Yöneticimizdir”

TİS Hukuk Sekreterimiz Varol Öztorun ise davaya katılmak için Zonguldak’a geldiğini söyleyerek; “Dava seyri devam edecek ama bizim, fiili meşru mücadele faaliyet içinde olan bir sendika olarak üyelerimiz İsmet Akyol’u seçmişlerdir. Dava nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın İsmet Akyol; bizim buradaki sendika yöneticimiz, yürütmedeki arkadaşımızdır. Her ne koşul olursa olsun kendisinin yanında olacağız. 7 Şubat’ta bir karar verdiler, ihraç ettiler; arkadaşımız ihraç olabilir ancak bizim ihraç üyelerimizin hiçbiri hırsızlık yapmadı, çalmadı, çırpmadı. Her bir Eğitim Sen üyesi ve yöneticileri bu toplumun aydınlık yüzüdür. Biz bu davayı takip edeceğiz ama her ne karar çıkarsa çıksın Akyol bizim buradaki yürütmedeki arkadaşımız olmayı sürdürecektir.” dedi.

Yılmaz: “Yasalar İnsanların Ortaya Çıkarttığı İradenin Üzerinde Olamaz”

Zonguldak Şube Başkanımız Orhan Yılmaz ise yaptığı açıklamada; “Biz ilgili tarihte Zonguldak’ta genel kurulumuzu yaparken üyelerin iradesi ile ortaya çıkan seçim sonuçlarına göre görev bölümü yaptık ve görev bölümüne göre de İsmet arkadaşımız şube sekreteri olarak görev aldı. Kaldı ki İsmet arkadaşımız Şube Genel Kurulu’nda en çok oy alan yönetim kurulu üyesi oldu. Tüzüğümüzün 12. maddesi, ‘İşveren tarafından görevine son verilenlerin yargısal süreci bitinceye kadar üyelikleri devam eder’ der ve evrensel hukukun da böyle olduğuna inanıyoruz. Ancak bize dava açan Zonguldak Valiliği Dernekler Masası bu durumun yasada olmadığını söyleyerek İş Mahkemesi’ne başvurdu. Biz, yasaların insanların ortaya çıkarttığı iradenin üzerinde olamayacağını ve bizim tüzüğümüzde olan bir maddenin ortaya çıkarttığı hakkı gasp ettirmeyeceğimizi söylüyoruz.” dedi.

Akyol: “Hukuk İşliyorsa Eğer, Önce Benim Göreve Başlamam Lazım”

Şube Sekreterimiz ve davanın muhatabı olan İsmet Akyol ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Benim şu anda yönetim kurulu üyeliğim devam ediyor. Performans sistemi başta olmak üzere eğitimin can yakan sorunlarına karşı dün olduğu gibi yarın da okulları gezmeye devam edeceğiz. Anlamadığım şu ki ben ihraç olduktan sonra hakkımda bir şikayet olmuştu ve şikayet ile ilgili takipsizlik kararı çıkmıştı. Karar çıkalı neredeyse 8 ay olmasına rağmen her yere başvurdum ama göreve iade edilmedim. Hukuk işliyorsa eğer, önce benim göreve başlamam lazım. Madem hukuk ve mevzuat konusunda bu kadar hassaslar, önce mahkeme kararını uygulasınlar ve beni göreve başlatsınlar. Bizim tüzüğümüz belli ve bu tüzük Çalışma Bakanlığı tarafından onaylandı. Biz kararlıyız, sendikamızın bayrağını her okula taşıyacağız.”

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu