İş Yeri Temsilcimiz Can Candan’ın Sendikal Çalışma İçin Gittiği Boğaziçi Üniversitesi’ne Alınmaması Konusunda ETUCE’ye Mektup Yazdık

1137

İş Yeri Temsilcimiz Can Candan’ın sendikal çalışma için gittiği Boğaziçi Üniversitesi’ne alınmaması konusunda ETUCE’ye mektup yazdık.

Mektubu görmek için tıklayınız.

Dear Colleague,
I am writing this email to inform you about latest stuation at Boğaziçi University.
The resistance that started with the appointment of the rector of Boğaziçi University by President is stillongoing. To date, hundreds of students have been detained, many students have been given housearrest. Academician Can Candan, who has become an iconic name of the school, has been terminatedand is not allowed to enter the campus.
Can Candan, who is Eğitim Sen member and also Eğitim Sen university representative, has beenterminated by the university administration for organizing democratic trade union actions. He has beentaking part in the student and academic resistance against the appointment of the rector, which hasbeen going on for about a year, with demand for a democratic and autonomous university.
On December 17, as part of the preparatory work for the KESK rally and to show solidarity with theongoing actions of academics at the university to turn their backs on the appointed rector, a delegationconsisting of KESK and EĞITIMSEN sectetarial, central board of directors members of the otherbusiness lines and members and managers from the university branch went to the Boğaziçi Universityto hold a meeting with union members of the University.
The rector of Boğaziçi University was informed in writing that the delegation would go to the universityto organize a trade union, but no response was received and Can Candan was not allowed to enter thecampus by the university. The situation was recorded and the legal process was initiated. This practiceis contrary to trade union rights and freedom of association and is a prohibition of trade union work.As we know that this struggle, which will complete a year, in this most repressive period of Turkey, is astruggle not only for the Boğaziçi, but for everyone who defends the values that make the university auniversity.
We kindly ask you to share messages of solidarity with Can Candan and solidarity for Boğaziçiresistance which will complete a year in 4th of January 2022.
Best Wishes,
In solidarity,
Değerli Meslektaşım,
Bu e-postayı Boğaziçi Üniversitesi’ndeki son gelişmelerden haberdar etmek için yazıyorum.
Boğaziçi Üniversitesi rektörünün Cumhurbaşkanı tarafından atanmasıyla başlayan direniş halen devam etmekte. Bugüne kadar yüzlerce öğrenci gözaltına alındı, birçok öğrenciye ev hapsi verildi. Okulun simge ismi haline gelen akademisyen Can Candan’ın görevine son verildi ve kampüse girmesine izin verilmedi. Eğitim Sen üyesi ve aynı zamanda Eğitim Sen üniversitesi temsilcisi olan Can Candan’ın, demokratik sendikal eylemlerin örgütlenmesinden dolayı üniversite yönetimi tarafından görevine son verildi. Yaklaşık bir yıldır devam eden rektör atamasına karşı demokratik ve özerk bir üniversite talebiyle öğrenci ve akademik direnişte yer alıyor.
17 Aralık’ta KESK mitingi hazırlık çalışmaları kapsamında ve üniversitedeki akademisyenlerin atanan rektöre sırtlarını dönme eylemleriyle dayanışma göstermek amacıyla KESK ve EĞİTİMSEN
sekreterlikleri, diğer iş kollarının merkez yönetim kurulu üyeleri ile üniversite şubesinden üye ve yöneticilerden oluşan heyet, Üniversite sendika üyeleriyle bir toplantı yapmak üzere Boğaziçi Üniversitesi’ne gitti.
Boğaziçi Üniversitesi rektörüne heyetin sendikal örgütlenme için üniversiteye gideceği yazılı olarak bildirilmiş ancak yanıt alınamamış ve Can Candan’ın üniversite tarafından kampüse girmesine izin verilmemiştir. Durum kaydedildi ve yasal süreç başlatıldı. Bu uygulama sendikal hak ve örgütlenme özgürlüğüne aykırıdır ve sendikal çalışmanın yasaklanmasıdır.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu