Genel Başkanımızdan Üyelerimize Mektup Var

73

31.12.2020, Ankara

Değerli Eğitim ve Bilim Emekçileri, Sevgili Yol Arkadaşlarım,

Mektubuma sizlerin ve tüm sevdiklerinizin sağlıklı olması dileğimle başlıyor, en içten sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Mutluyuz ki salgın günlerinde çocuklar ve gençler görece güçlü, korumamız gereken ilk grubumuz yaşını almış anne ve babalarımız! Lütfen onlara çok dikkat edin ve birlikte zaman geçirin.

Simli yeni yıl kartlarının olduğu bir dönem olsaydı, zarfın içine dokunabileceğiniz bir kart koyardım, karttaki görsel, kendisini özgürce ifade edebilen, gelecek kaygısı taşımayan, birbirlerine güvenen ve destekleyici insanlardan oluşan bir karnavalı anlatırdı. Kartın üzerinde kahkaha atan, müziğin ritmine ayak uydurmaya çalışan, gülen ve gülümseyen insanlardan oluşan güzel bir resim olsun isterdim.

Ne var ki ülkemiz düşlediğimiz bu kartın çizdiği gerçeklikten uzak… Kendimizi özgürce ifade edebiliyor muyuz? Gelecekten umutlu muyuz? Etrafımızdaki insanlara güveniyor muyuz? Yoldaşlarımız, dostlarımız ve kamu yöneticileri destekleyici mi? Bedenlerimiz, çeşitli öğrenme deneyimlerine, türlü dışa vurumlarıyla sanata, bilime, siyasete, kitaplara ne kadar yakın? Yoksa çok mu uzak? Bu sorulara yanıt üretmeye çalıştığımızda, sanki karşımıza bizleri edilgenliğe iten kederli bir zihin ve kederli duygular çıkıyor. Sevince ve bu duygunun doğuracağı etkin etkilenişlere gereksinmemiz var. Yeniden ve yeniden ortak geleceğimizi, ortak mücadelemizi düşünmek zorundayız. Hep birlikte bize ne olacağı sorunu bizi daha çok meşgul etmeli. Eliane Bickert’in ifade ettiği “düş gerçeğin vekili ya da tamamlayıcısıdır” sözüne kulak vermeli!

Eğitim Sen, bizlerin kolektif alanı.Sendikamız aynılaşmayı, tek tipleşmeyi talep etmiyor. Eğitim Sen, sendikal alanda tüm renklerimizle sömürüsüz ve savaşsız bir yeryüzü için mücadele ortaklığı kurmamızı istiyor. Bu çoğulluğun hiçbir eğitim ve bilim sendikasında olmadığını biliyoruz.

Eğitim Sen’in, geçmiş mücadelesini şimdiye ve geleceğe bağlayan düşleri var! Her dönemde her kuşak bu mücadeleye kendi farkını/rengini katıyor. Sendikamız, emekçileri birbirlerine, hatta kendilerine yabancılaştıran farklılıkların, eşitsizliklerin, hiyerarşilerin ve ayrımların en genel düzlemde kapitalist sermaye birikim rejimi olduğunun farkında olarak hareket ediyor. Bir kentin/okulun hem nasıl bu kadar güzel hem de nasıl bu kadar yoksul ve yoksun olabildiğinin nedenini sorguluyor. Bu nedenle Eğitim Sen yoksulluğu aşarak ortak zenginlikten, yasakları aşarak özgürlüklerden; toplumsal cinsiyet, etnik, dinsel/mezhepsel, gerontokratik ayrımcılıkları ortadan kaldırarak eşitlikten, aynılaşmaktan değil, farklanmak ve farklı olanı tanımaktan ve en önemlisi doğadan yana, çoğul bir toplumun peşinde olan çoğul bir sendika! Artık önemli, değerli ve anlamlı olanı ‘düz’ ve ‘resmi’ olanlardan ayırmak zorundayız. Eğitim Sen olarak güzel işler yapıyoruz, daha iyi çalışmalara da imza atacağız.

Tarih sürüyor, emek, demokrasi ve barış mücadelesi sürüyor.

Yeni yılda, 2021 yılında, kaygıların gölgesinden sıyrılıp büyük umutlara yönelmek zorundayız. Yoksulluk ve yoksunluk bulutlarını dağıtmalı ve var olan dayanışma adamızı büyütmeliyiz. Hınç ve kederin içine gömülmüş emekçilere ulaşıp düşlerimizi, sevincimizi, yapabilirliklerimizi anlatmalıyız.

Yeni yılın; kamusal,parasız,bilimsel,laik,demokratik, anadilinde bir eğitimin, eğitim hakkının, tüm derinlik, incelik ve yaygınlığı ile gerçeğe dönüşeceği bir yıl olmasını diliyorum. Yine yeni yılın başta eğitim ve bilim emekçileri olmak üzere, tüm emekçilerin, işçi sınıfının ve halklarımızın ortak mücadelesinin yükseldiği bir yıl olmasını diliyorum. Sağlıklı kalın.

Sevgiler ve selamlar

Eğitim Sen Genel Başkanı

Nejla Kurul

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu