ETUCE: “Üyemiz Eğitim Sen, KESK ve Diğer İş Kollarındaki KESK Üyeleriyle Dayanışma İçerisindedir”

761

Üyesi olduğumuz Eğitim Enternasyonali Avrupa Bölge Örgütü ETUCE, kamu emekçilerini sefalet ücretine mahkûm eden satış sözleşmesine karşı bugün düzenlediğimiz iş bırakma eylemi öncesinde konfederasyonumuz KESK’e ve sendikamıza dayanışma mektubu gönderdi.

Mektup:

“Türkiye: İnsan onuruna yaraşır ücret ve çalışma koşulları talebiyle 1 günlük grevde

27 Ağustos 2021 Cuma günü, aralarında üyemiz Eğitim Sen’in de olduğu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı üyeler, Çalışma ve Sosyal Bakanlığı ile Memur Sen arasında imzalanan toplu iş sözleşmesini protesto etmek için iş bırakma eylemi düzenliyor.

İki yılda bir gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 2022’nin ilk 6 ayı için %5 ve ikinci 6 ayı için %7’lik ücret artışı ile sonlandı. KESK imzalanan TİS hükümlerinin taleplerini karşılamaması ve kendileri açısından kabul edilemez olması nedeniyle, taleplerini kamuoyunda daha görünür kılmak amacıyla bir dizi eylem, etkinlik gerçekleştiriyor. KESK’in bu talepleri arasında emekçilerin özlük, ekonomik ve demokratik haklarının korunması ve geliştirilmesi ile nitelikli kamu hizmetlerinin sunulması yer alıyor.

KESK bu eylem ve etkinlikler ile öğretmenler ve eğitimcilerin de dahil olduğu tüm kamu emekçileri için şunları talep ediyor:

 • İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret
 • Halktan yana bir kamu hizmeti
 • Temel gelir güvencesi
 • Güvenceli istihdam, güvenli gelecek
 • Demokratik, adil bir çalışma yaşamı
 • Gerçek bir toplu pazarlık

Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul şunları ifade etti: “İmzalanan toplu iş sözleşmesi başta eğitim iş kolu olmak üzere milyonlarca kamu emekçisinin taleplerini karşılamıyor. Bu TİS metninde karşımıza çıkan 5 temel sorun alanı bulunuyor: Verilen ücret artışı insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmek için yeterli değil; TİS metni kamu emekçilerinin özlük hakları ve sosyal haklarına dair bir düzenleme içermiyor; ayrıca bu metinde özellikle de İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı alınmasının ardından son derece önemli bir konu haline gelen kadın kamu emekçilerine yönelik bir madde yer almıyor.”

Eğitim Sen ve bağlı olduğu konfederasyon imzalanan toplu iş sözleşmesine itiraz etmenin mümkün olmaması, TİS yapısının şeffaf ve kapsayıcı olmaması nedeniyle bu metni kabul etmiyor. Eğitim Sen ve KESK cuma günü öğretmenlerin ve eğitim emekçilerinin seslerini duyuracak. ETUCE üyemiz Eğitim Sen, KESK ve diğer iş kollarındaki KESK üyeleri ile dayanışma içerisindedir, Türkiye’deki kamu emekçilerine yönelik kritik önem sahip taleplerini sonuna kadar destekliyor.”

Orijinal Mektup:

“Turkey: One-day strike to demand decent pay and working conditions for public employees
This Friday 27 August 2021, affiliates of Egitim Sen with its confederation – KESK (Confederation of Public Employees’ Trade Unions), stop working in response to the Collective Bargaining Agreement signed between the Minister of Labour and Social Security of Turkey and Memur-Sen (Confederation of Public Servants Trade Unions).

The collective agreement, that is negotiated every two years, sets up objectives such as 5% increase in salaries for the first six months of 2022 and 7% increase for the second half of 2022. Seeing that the agreed provisions stipulated in the signed collective agreement does not meet KESK’s demands and are unacceptable according to the Confederation and its affiliates, a series of actions are organised this Friday to reinforce public awareness on the demands. These requests involve professional, financial and democratic aspects to protect and promote labour rights and quality public services.

With this action, public services employees, including teachers and other education personnel affiliated to KESK will demand:

 • Decent salaries for all public employees,
 • Quality public services for all,
 • Secured universal basic income,
 • Job security
 • Democratic and fair working conditions,
 • Meaningful negotiation mechanisms around the collective agreement

Egitim Sen President, Nejla Kurul, states: “The signed Collective Bargaining Agreement does not meet the needs of millions of public employees, in particular in the education sector. There are five major issues that are represented in the document: the increase in salaries is not enough to have a decent life; it does not cover any social nor professional rights of public employees; further to this it has no provisions that would speak for women public employees which is a vital element, especially after the Turkish government’s withdrawal from the Istanbul Convention”.

Egitim Sen, together with its Confederation, refuses to accept the signed Collective Agreement as it does not guarantee any effective mechanisms for potential appeal before the competent authorities, nor does it provide an inclusive and transparent structure. This Friday Egitim Sen, and KESK will make the voice of teachers and other education personnel heard! ETUCE stands in solidarity with Egitim Sen, KESK, and their affiliates and resolutely supports the critical demands of public employees in Turkey.”

https://www.csee-etuce.org/en/news/member-organisations/4568-turkey-one-day-strike-to-demand-decent-pay-and-working-conditions-for-public-employees

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu