Eğitimde Geçici ve Güvencesiz İstihdam Uygulamalarına Son Verilmeli, TYP Personelinin Mağduriyeti Giderilmelidir

724

2021-2022 eğitim öğretim yılı itibariyle okulların üçte ikisinde kadrolu yardımcı hizmetli bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tıpkı ücretli öğretmen istihdamında yaptığı gibi her eğitim öğretim yılı başında personel açığını İŞKUR üzerinden kapatmaya çalışmaktadır.

Eğitim öğretim yılı başında okullarda geçici olarak istihdam edilmek üzere İŞKUR bünyesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında güvenlik görevlisi, temizlikçi, bakım ve onarım işçisi gibi alanlarda çok sayıda geçici sürede istihdam edilmek üzere personel alımları yapılmaktadır. 2019-2020 eğitim öğretim yılında okullar için 80 bin, Covid 19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim yapılan 2020-2021 eğitim öğretim yılında 90 bin TYP personeli görevlendirilmesi yapılırken, yüz yüze eğitimin başladığı 2021-2022 eğitim öğretim yılında 81 ildeki okullara TYP çerçevesinde 42 bin personel geçici olarak görevlendirilmiştir. Bu yıl TYP çerçevesinde atanan personel sayısının yetersiz olması nedeniyle yüzlerce okulda personel sıkıntısı yaşanmıştır.

Eğitim öğretim yılı itibariyle her yıl 9 aylığına geçici olarak istihdam edilen ve asgari ücret verilen TYP personelinin görev sürelerinin dolmasıyla birlikte ciddi mağduriyetler ortaya çıkmaktadır. TYP bünyesinde çalıştırılan işçiler, en fazla 9 ay çalışabildikleri için yıllık izin, kıdem tazminatı gibi haklardan faydalanamamaktadır. 9 ayın sonunda aynı işçi üç ay ara vererek aynı iş yerinde tekrar çalıştırılabilmekte ancak işe devamlık sürerken bazı yasal hakların oluşması bizzat devlet eliyle engellenmektedir.

TYP’den ikinci kez yararlanmak isteyenlerin 9 ay bittikten sonra 3 ay beklemeleri gerekmektedir. Haziran ayında görev süresi tamamlanacak olan personeller, 3 ay sonra eylül ayında açıklanacak olan okullardaki yeni ilanlara başvuru yapabilecektir. Bu uygulamadan en fazla 24 ay yararlanılırken, önceki dönemlerde 3 kez yararlanmış olanlar tekrar başvuru yapamamaktadır.

Genel olarak bakıldığında eğitim hizmet kolunda çalışan 1 milyonu aşkın emekçinin sorunları, özü itibarıyla benzer sorunlar olmakla birlikte, özellikle geçici ve güvencesiz istihdam edilen eğitim emekçilerinin yaşadıkları sorunlar ve mağduriyetler yeterince gündem olmamaktadır.

Eğitim Sen, eğitim öğretim iş kolunda çalışan, hangi görev ya da statüde olursa olsun, üyesi olsun ya da olmasın tüm eğitim ve bilim emekçilerinin hak kazanma ve mücadele örgütüdür. Eğitimin ve bilimsel üretimin gerçekleşmesinde öğretmeninden yardımcı hizmetlisine, genel idari hizmetlerden teknik hizmetler ve TYP personeline kadar bütün emekçilerin kolektif emeği olduğu, eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde harcanan her emeğin, yapılan her işin önemli ve değerli olduğu açıktır.

Eğitim gibi yaygın, düzenli ve sürekli olması gereken bir kamu hizmetinin güvencesiz ve geçici istihdam uygulamalarıyla sağlıklı yürütülmesi mümkün değildir. Emeğimizin sömürülmesini kolaylaştırmak ve yoğunlaştırmak için bizleri iş güvencesinden yoksun bırakanlara ve farklı statüler üzerinden mücadele birliğimizi ortan kaldırmak isteyenlere karşı kadrolu güvenceli çalışma talebi etrafında birleşmekten başka çıkış yolu yoktur.

Eğitim kurumlarında çalışan mesai arkadaşımızın son derece kötü ve sağlıksız koşullarda çalışmak zorunda bırakılması, düşük ücret ve sınırlı sosyal haklara sahip olmaları kabul edilemez. Bu konuda daha fazla mağduriyet yaşanmaması için hiçbir eğitim kurumunda geçici, taşeron, ücretli, sözleşmeli, TYP’li gibi hangi adla olursa olsun geçici istihdam uygulaması yapılmamalı, kadrolu ve güvenceli istihdam politikası benimsenmelidir.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu