Eğitim Yöneticilerinin ‘Sözlü Sınav’la Belirlenmesi, Torpil ve Siyasal Kadrolaşma Demektir!

60

Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği, 22 Nisan 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır. 15 yıldır en yoğun siyasal kadrolaşmanın yaşandığı MEB, yeni yönetmelikle yönetici atamalarının artık sadece sözlü sınava dayalı olarak yapılacağı düzenlenerek, eğitim kurumlarının sadece yandaş yöneticiler tarafından yönetilmesinin önünü açmıştır.

16 Nisan’da yapılan şaibeli referandum sonrasında adım adım inşa edilmeye başlanan “yeni rejim”in ilk adımları hızla atılmaya başlanmıştır. Kamu emekçilerinin sınırlı iş güvencesi nin hedefte olduğu, eğitim yöneticilerinin liyakat yerine, siyasal-ideolojik yakınlık, sadakat ve yandaşlık ilişkilerine göre belirleneceği yeni bir döneme girilmiştir.

Geçtiğimiz yıllarda siyasal kadrolaşma amacıyla gündeme getirilen ve Danıştay tarafından “objektif olmama” gerekçesiyle iptal edilen “sözlü sınav”la yönetici atama konusunun kalıcı olarak uygulanmaya başlanacak olması, eğitim yöneticiliği üzerinden tarihin en kapsamlı ve yaygın “siyasi kadrolaşma” sürecine girildiğini göstermektedir.

Danıştay, geçmişte benzer gerekçelerle yapılan düzenlemelerin büyük bölümünün yürütmesini “… en uygunun seçilmesi yönünde nesnel ölçüt öngörmeyen, … atamaya yetkili makamın öznel değerlendirme ve mutlak takdirine meydan verecek mahiyet taşıyan, … hukuka ve Danıştay’ın önceki kararlarına da aykırı” vb ifadelerle, idarenin eğitim yöneticilerini liyakate göre değil, siyasi görüşlerine göre belirlemesini sağlayacak olan uygulamayı iptal etmesine rağmen, eğitim yöneticilerinin belirlenmesinde sadece “sözlü sınav” yapılması dikkat çekicidir.

Eğitimde ölçme ve değerlendirme üzerine yazılan bilimsel çalışmalarda, “değerlendirmenin nesnelliği” ile “puanlama güvenirliliği” birlikte ele alınmaktadır. Bir sınavın güvenirliliği, öncelikle, yanıtların değerlendirilmesindeki nesnelliğe bağlıdır. Nesnellik, sorulara verilen yanıtlara göre değerlendirmek demektir. Yanıtlar dışında etmenlerin değerlendirme sonucunu etkilemesi önlenmelidir. Sözlü sınavların, nesnel olmadığı açıktır. Bu sınavların sonucunu belirleyen, sınavı yapanların siyasal ideolojik tutumları ve buna bağlı olarak oluşan öznel yargılarıdır. İçerik bakımından yargısal denetimi olanaksız kılan sözlü sınavın, özellikle Türkiye gibi ülkeler açısından açık açık torpile, siyasal kayırmacılığa en elverişli sınav biçimi olduğu herkes tarafından bilinmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 15 yılda ortaya koyduğu pratik, kurumun en güvenilmez bakanlık haline gelmesini sağlamış, eğitim sistemine yönelik olarak yapılmak istenen değişiklikler başta olmak üzere, yapılan atamalar ve sınavların şaibeli olarak yapıldığı ve yandaş sendika üyelerinin kayrıldığı yönünde kamuoyunda geniş bir yargı oluşmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı yönetiminde bulunanların, bakanlık kadrolarını kendi siyasal tutum ve anlayışları doğrultusunda yapılan atamalarla doldurmak için düzenlemeler yapması kabul edilemez. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurumların yöneticiliği, siyasi iktidarın Türkiye’de “torpil” kelimesi ile paralel çağrışımlar yapan “sözlü sınav” ile yandaşlarını dolduracağı makamlar değildir.

MEB, eğitim yöneticilerinin belirlenmesinde “sözlü sınav” gibi doğrudan “siyasal ve sendikal torpil” çağrıştıran yöntemler değil, liyakatin temel alındığı, objektif, bilimsel kriterlere dayanan ve kimsenin kafasında soru işareti oluşturmayacak ölçütler belirlemelidir.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu