Eğitim Sen Kadın Sekreterleri Krizi Tartıştı

34

EĞİTİM SEN KADIN SEKRETERLERİ KRİZİ TARTIŞTI

Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreterliğince 31 Ocak 2009 tarihinde düzenlenen “Kriz ve Kadınlar” konulu çalışmada, Türkiye genelindeki şubelerimizden gelen şube kadın sekreterlerimiz, ekonomik krizi ve krizin kadın emekçiler üzerindeki etkilerini masaya yatırdılar. Açılış konuşmasını Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreteri Gülçin İsbert`in yaptığı ve Eğitim Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç`ın da bir konuşma ile katıldığı çalışmada, Dr. Fevziye Sayılan krizin eğitim emekçisi kadınlar üzerindeki etkisine ilişkin bir sunum yaptı.

Çalışmanın sonunda “krizin faturasını ödemeyeceğiz” teması ile gerçekleştirilen atölye çalışmalarında ise Eğitim Sen`li kadın emekçilerin, krizin faturasını ödememek için nasıl bir örgütlenme ve eylem süreci geliştirecekleri tartışıldı. Bu çalışmalardan çıkan sonuçlar 1 Şubat 2009`da aynı gündemle gerçekleştirilen ve KESK`e bağlı tüm sendikaların kadın sekreterlerinin katıldığı toplantıya sunuldu. Büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz ve kararlılıkla sona erdirdiğimiz bu iki toplantıdan çıkan sonuç deklarasyonunu daha sonra örgütümüzle paylaşacağız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu