Eğitim Sen Haklı Çıktı: Yargı, Ensar Vakfı Protokolü’nün Yanlış Olduğuna Karar Verdi!

360

Antalya Şubemizin hukuk mücadelesi sonuç verdi. Ensar Vakfı- Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan “Değerler Eğitimi Faaliyetleri Protokolü”nün iptali istemi ile Sendikamızın açtığı davada, yargı “Kamusal Eğitim Devletin Görevidir Devredilemez” dedi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı Antalya Şube Başkanlığı arasında 1 Ekim 2018 tarihinde “Değerler Eğitimi Faaliyetleri Protokolü” imzalanmıştır.

Sendikamız; Anayasa ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu kapsamında kamusal hizmet olan eğitim-öğretim faaliyetlerinin, içeriğinin oluşturulması, uygulanması, gözetim ve  denetiminin, devletin hizmet alanı içerisinde olduğu, genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gerektiği ve devredilemeyeceği;  anılan protokol ile  Milli Eğitim Bakanlığının asli görevlerinin Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla  dini vakıf ve cemaatlere  devredilmesi  işleminin  kamusal nitelikteki eğitim öğretim hizmetlerinin  dini cemaat ve yapıların vesayetine terkedilmesi tehlikesi barındırdığı gerekçesi ile içeriği ve sınırları muğlak protokolün iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemi ile dava açmıştır.

Antalya 4. İdare Mahkemesi, 4 Haziran 2020 tarihli kararı ile protokol hükümlerinin; “örgün eğitim bağlamında dayanak hukuksal düzenlemelerin amaç ve kapsamını aştığı, bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin, Devletin hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütüleceğine ilişkin Anayasa’nın emredici hükmüne ve Türk Milli Eğitimi’nin temel ilke ve kurallarına aykırı olduğu gerekçesi ile protokolün iptaline” karar vermiştir.

Antalya Valiliğince istinaf kanun yoluna başvurulmuş, Konya Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi Valiliğin istinaf isteminin reddine ve kararın onanmasına kesin olarak  karar vermiştir.

Eğitim Sen, kamusal, parasız, demokratik, anadilinde, bilimsel, laik eğitim mücadelesinin tek ve doğru adresi olmaya devam ediyor.

Birlikte başaracağız…

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu