Eğitim Sen İstanbul 7 No’lu Şubenin Bazı Okul Müdürlerinin Üyelerimize Yönelik İstifa Baskılarıyla İlgili Basın Açıklaması

75

Eğitim Sen 7 No’lu Şubenin Bazı Okul Müdürlerinin Üyelerimize Yönelik İstifa Baskılarıyla İlgili Yapmış olduğu Basın Açıklaması Metni Aşağıdadır.

07-04-2017

Basına ve Kamuoyuna

Son günlerde sendikamız Eğitim Sen 7 No’lu Şubeye bağlı bulunan Küçükçekmece ilçesindeki Yeşilyuva İlkokulu, Kanarya İlkokulu, Kanarya Ortaokulu, Avrupa Konutları Ortaokulu, Sultan Alparsan İ.O,  Orhan Saral İ.O ve daha birçok okulda üyelerimize, okul müdürleri tarafından akıl almaz baskılar yapılmakta, üyelerimiz tehditle ve yalana dayalı söylemlerle sendikamızdan istifa etmeye zorlanmaktadır. Sendikamız tarafından tehdit ve baskıyla üyelerimizi istifaya zorlayan okul müdürleri hakkında en kısa sürede suç duyurusunda bulacağımız bilinmelidir.

Bu ilçedeki bazı okul müdürleri teker teker üyelerimizi odasına çağırıp: “Sizin sendikanız aidatları artırdı, ama biliyor musunuz bu aidatların yarısını ihraçlara veriyorlar, yarısını nerelere gönderdikleri belli.  Buraya aidat ödeyenlerin listeleri elimizde.  Bu sendikadan istifa etmezseniz 16 Nisan’dan sonra yeni çıkacak KHK’larla bu yüzden hepiniz ihraç edilecekseniz”, “Bakın siz iyi insanlarsınız, sizi severim, benden uyarması, sizi korumaya çalışıyorum”  gibi baskı, sindirme, işten atılma, listelere girersiniz tehdidiyle üyelerimizin önüne istifa formları konmaktadır. Okul müdürleri hukuksuzluğu herkes tarafından bilinen KHK listelerini kendileri mi hazırlamakta ya da üyesi oldukları Eğitim Bir Sen kimi işten attıracağınız talimatı mı vermektedir?

OHAL KHK’ları ile haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilen üyelerine sahip çıkması bir sendikanın en doğal hakkı ve görevidir. On binlerce üyesi hiçbir yargı kararı olmaksızın bir gecede ihraç edilirken sessiz kalanların, yaşanan hukuksuzluk karşısında üyelerine sahip çıkanları tehdit etmesi şaşırtıcı değildir. Bu talimatları yerine getiren okul müdürlerine hatırlatmak istiyoruz:

1- Eğitim Sen’in aidatları 4688 sayılı Kamu Görevlileri Yasasının belirlediği oranlar çerçevesinde düzenlenmiş olup, bir sendikanın aidat oranları konusunda çeşitli tezviratlarda bulunmak bir kurum müdürünün ne görevidir ne de bu konuda konuşma ve uyarı hakkına sahiptir. Kaldı ki ilçe milli eğitim müdürü ve bu okul müdürleri kendi görevlerini yapmak yerine,  kendilerini mali müfettiş yerine sendika aidat denetçiliğine mi atamışlardır? Ama bu konuda da yeterli bilgiye sahip olmadıkları ortadadır. Kendilerine önerimiz yaptıklarının ne anlama geldiğini emir erliğini yapmaya çalıştıkları sendikayı aramaları ve öğrenmeleridir.

2- Eğitim Sen, yasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak bir tüzük kurultayı düzenlemiş ve aidat oranlarını “binde beşten, binde sekize” yükseltmiştir. Bu artırımın gerekçeleri bütün üyelerimiz tarafından bilinmektedir. Bir kez daha belirtmek gerekirse; 103 bin kamu emekçisi haksız, hukuksuz, hiçbir belge ve bilgiye gerek duyulmaksızın, en temel hakları olan savunma hakkı bile tanınmayarak ihraç edilmiştir. 30-40 bini ise hala açıktadır (Adalet Bakanı’nın beyanı ortadır. “Hiçbir suçları olmayabilir ama biz idari tasarruf kullandık ve işten attık” demiştir.) İhraç edilerek işinden edilen Eğitim Sen’in üye sayısı akademisyenler de dahil sadece 1487 kişidir. Eğitim Sen işinden çıkarılan üyelerinin tamamına gerçek bir eğitim sendikası olması gerçeğinden hareketle sahip çıkmakta, bütün hukuksal süreçleri üslenmekte ve aylık maddi dayanışmasını gücü oranında   gerçekleştirmektir. Bir taraftan da OHAL koşullarında işime geleceğime sahip çıkıyorum diyerek eylemleriyle mücadelesini sürdürmektedir. Eğitim Bir Sen ve üyesi olan okul müdürlerinin sendikal dayanışmayı anlaması elbette beklenemez. Eğitim öğretim işleriyle ilgilenmedikleri gibi her tür yetersizliklerinin (çünkü bir liyakata dayalı olarak o makamlarda değiller) yanında matematik bilgilerinin yetersizliği de ortadır.

3-Eğitim Sen, eğitim alanının tek ve gerçek sendikasıdır. Eğitim Bir Sen gibi siyasi erki arkasına alarak, birim-kurum müdürlerini kullanarak emirle ve baskıyla üye yaparak, diğer sendika üyelerini sürekli korkutarak, sindirerek kurulmamış, büyümemiştir. Fakat hükümet desteğiyle bir anda bir kâğıttan kule oluşturanlar unutmasınlar ki bir zamanlar “bizi devlete karşı sendika mı kurulur”  diyerek itham ediyorlardı. Sonra bir emirle sendika kurdular. Bizden ne yapacakları konusunda yardım istedikleri günler çok geride değil.  Çünkü sendikacılık onların harcı değil. Ancak her biçimde iktidar gücüyle beslenirlerse, korunurlarsa bu sahte sendikacılığı sürdürebilirler. Ama biz yine de hatırlatalım. Hiçbir şey, hiçbir boş güç kalıcı olmamıştır. Bu iktidar gücü zehirlenmesinden kurtulmalıdır.  Eğitim Sen; öyle sizin gibi icazetli ve kısa bir geçmişe sahip değildir ve çok uzun tarihsel mücadele geçmişinden gelmektedir.

4-Bugün kendi ihraç edilen üyeleri, sayıları bizim işten atılan üyelerimizden kat be kat fazladır, ama sendika olmadıkları için kendi üyelerine sahip çıkmayan, sendikalarının kapılarına işten atılan üyeleri girmesin diye güvenlik görevlisi dikenlere söyleyeceğimiz tek şey Eğitim Sen üyelerini tehdit edeceklerine emir erliğini yaptıkları Eğitim Bir Sen’e kendi işten atılan üyeleri için ne yaptığını sormaktır.

Eğitim Sen’in gerçek bir sendika olarak davranması, üyelerine hatta sizlerin işten atılan üyelerinize dahi sahip çıkıyor oluşumuz çok zorunuza gidiyor, hırstan ne yapacağınızı bilemeyerek artık çok demode, klişe söylemlerle saldırıyorsunuz. Size bir tavsiyemiz var. Dil yenileyin ama bu basiretinizin olmadığını ve olamayacağını biliyoruz. Eğitim Sen, hem kendi üyelerine hem kamudan ihraç edilen bütün eğitim emekçilerine sahip çıkmayı sürdürecek, hukuksuz ihraçlara neden olan herkesin adil bir şekilde yargılanması için mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir.

Yaptıklarınız hukuksuz olduğunu ve suç işlediğinizi bilmeniz gerekmektedir. Bu iş ve işlemler bir süre sonra bilgi ve belgeleriyle önünüze gelecektir. Zannedilmesin ki bu durum sürgit böyle devam eder. Hiçbir hukuksuzluğun, hiçbir suçun üstü ilelebet örtülmez. Tarihin çöplüğü bunun örnekleriyle doludur. Zamanı gelince herkes işlediği suçların hesabını verecektir.

Eğitim Sen, mayası çok sağlam ve çok onurlu üyelere sahip bir sendikadır. Bu onurlu ve dik duruşu hazmedemeyenlere bir daha hatırlatıyoruz: Eğitim Sen, hem kendi üyelerine hem haksız ve keyfi biçimde işi elinden alınan bütün eğitim emekçilerine sahip çıkmaya, her türlü desteği sunmaya devam edecektir. Kendisini sendika olarak tanımlayan ancak idari kadrolaşma marifetiyle hükümetin istihbarat kolu  gibi çalışan, “tek adam” yönetiminin “tek sendikası” olmayı hedefleyerek hükümetin  müdüriyeti  gibi çalışan yandaş  Memur Sen ve alanımızdaki sendikamsı yapısı Eğitim Bir Sen’e ve üyesi okul müdürlerine duyurulur.  İktidarlar baki değil, baki olan her durumda haksızlıklara karşı hak mücadelesidir, onurlu ve dik duruştur.

Eğitim Sen üyeleri aidatlarını artırarak sürdürdükleri dayanışmadan hicap değil, ancak onur duyarlar.

                                                                                 EĞİTİM SEN 7 NOLU ŞUBE YÜRÜTME KURULU

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu