Dünya Eğitim Destek Çalışanları Günü’nü Kutluyoruz

227

Genel idari hizmetler, teknik hizmetler, memur, şef ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışan eğitim emekçileri yıllardır en temel ekonomik, sosyal ve özlük haklardan yoksun olarak çalışmaktadır. Eğitim hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için büyük bir özveri ile çalışan eğitim emekçilerinin sorunları bugüne kadar yeterince tartışılmadığı gibi, en temel ekonomik ve özlük talepleri muhatapları tarafından dikkate alınmamıştır.

Türkiye’de yıllardır çok ağır çalışma koşulları altında ve özveriyle görev yapan eğitim emekçilerinin yaşam koşulları giderek ağırlaşırken, boş kadro olmasına rağmen, uzunca bir süredir eğitim kurumlarına eğitim destek personeli alımı yapılmamakta, ‘dışarıdan hizmet satın alma’ yöntemi ile geçici ve güvencesiz istihdam uygulamaları hayata geçirilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışan eğitim emekçilerinin statü, özlük, ekonomik ve demokratik hakları konusunda çok sayıda birikmiş sorun bulunmaktadır. Genel olarak bakıldığında eğitim hizmet kolunda çalışan 1 milyonu aşkın emekçinin sorunları özü itibarıyla benzer sorunlar olmakla birlikte, özellikle genel idari hizmetler, teknik personel, yardımcı hizmetler ve 4-B statüsünde çalışan eğitim emekçilerinin sorunlarının geri planda kaldığını kabul etmek gerekir.

Yıllardır eğitim sisteminin emektarları olan eğitim emekçilerini esnek, güvencesiz istihdam ve angarya çalışma uygulamaları ile ezen, her fırsatta sömüren mevcut uygulamalara karşı sesimizi yükseltmek ve örgütlü mücadelemizi güçlendirmemiz gerektiği açıktır. Eğitim emekçilerinin ekonomik, sosyal ve demokratik talepleri, tüm eğitim ve bilim emekçilerini ortak talepler etrafında birleştiren bir harç görevi görebileceği gibi, ortak mücadelemizin de temelini oluşturmaktadır.

Emeğimizin sömürülmesini kolaylaştırmak ve yoğunlaştırmak için bizleri iş güvencesinden yoksun bırakma ve kategorilere ayırarak mücadele birliğimizi ortan kaldırmak isteyenlerin, bizleri farklı statülerin içine hapsederek karşı karşıya getirme girişimlerine karşı ortak talepler etrafında birleşmek ve birlikte mücadele etmek zorundayız.

Eğitim Enternasyonali, eğitim destek emekçilerinin nitelikli eğitim için vazgeçilmez olan önemlerinin ve işlevlerinin altını çizmek ve emeklerini görünür hale getirmek için 16 Mayıs gününü “Dünya Eğitim Destek Çalışanları Günü” olarak kutlama kararı almıştır.

Eğitim Enternasyonali’nin Türkiye’deki tek üyesi olan Eğitim Sen olarak, yurdun dört bir yanında fedakârca görev yapan eğitim destek emekçilerinin bu özel gününü birlik, mücadele ve dayanışma duygularımızla kutluyoruz.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu