Ders Seçimindeki Hukuksuzluğun Düzeltilmesi İçin MEB’e Başvurduk

30

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 19.12.2019 gün ve 25354322 sayılı “ders seçimi” konulu yazısıyla ortaöğretim kurumlarında 2020-2021 eğitim-öğretim yılına yönelik ders seçiminin 25 Aralık 2019-9 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacağını öngörmüştür. Oysa Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Ders seçimi” başlıklı 11. maddesi uyarınca ders seçiminin öğrenci tarafından şubat ayı içinde yapılacağı kurala bağlanmıştır. Anılan bakanlık yazısı anılan yönetmelik maddesiyle bir ay olan ders seçim süresini 15 güne indirmiştir. Bu durum öğrencilerin ders seçimine ilişkin tercihlerini gereği gibi yapma, yeteri kadar düşünme, araştırma ve değerlendirme olanağını azaltacak, ders seçme hakkını kısıtlayacak, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ortaöğretim kurumlarında eğitim-öğretimin niteliğini düşüren bir unsur olacaktır.  Bu nedenle hukuka aykırılığın olağanlaşmaması, anılan bakanlık yazısının tekrar değerlendirilerek geri alınması ve yönetmeliğe uygun işlem yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne başvuru yaptık.

Başvuru yazısını okumak için tıklayınız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu