Danıştay’ın TÜGVA Kararını Uygulamayan Yetkililer Hakkında Şikayette Bulunduk, MEB’i Uyardık

394

Sendikamız Milli Eğitim Bakanlığı Din öğretimi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında imzalanan protokol doğrultusunda ortaokul ve liselerde Medeniyet ve Düşünce Kulübü’nün kurulması ve danışma hoca atanmasına ilişkin 26.03.2019 gün ve 6196306 sayılı işlemi ile bu işlemin dayanağı olan Milli Eğitim Bakanlığı Din öğretimi Genel Müdürlüğü ile TÜGVA arasında imzalanan protokol ile bu protokol kapsamındaki faaliyetler için Milli Eğitim Bakanlığı Din öğretimi Genel Müdürlüğü’nün 18.01.2018 gün ve 1285833 sayılı işlemiyle öngörülen Resmi/Özel Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumları “Değerler Eğitimi ve Sosyal Etkinlikler” usul ve Uygulama Esasları’nın iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açmıştır. Bu davada Danıştay 8. Dairesi 11.06.2020 gün ve E: 2019/5086 sayılı kararıyla Milli Eğitim Bakanlığı Din öğretimi Genel Müdürlüğü ile TÜGVA arasında imzalanan protokol doğrultusunda ortaokul ve liselerde Medeniyet ve Düşünce Kulübü’nün kurulması ve danışma hoca atanmasına ilişkin 26.03.2019 gün ve 6196306 sayılı işlemi ile bu işlemin dayanağı olan Milli Eğitim Bakanlığı Din öğretimi Genel Müdürlüğü ile TÜGVA arasında imzalanan protokol ile bu protokol kapsamındaki faaliyetler için Milli Eğitim Bakanlığı Din öğretimi Genel Müdürlüğü’nün 18.01.2018 gün ve 1285833 sayılı işlemiyle öngörülen Resmi/Özel Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumları “Değerler Eğitimi ve Sosyal Etkinlikler” Usul ve Uygulama Esasları’nın imam hatip liseleri dışındaki tüm eğitim kurumlarında yürütmesini durdurmuştur. Bu karar Bakanlığınıza e-tebligat yoluyla 16 Ekim 2020 tarihinde tebliğ edilmiştir. Söz konusu tebliğin ardından Bakanlığınızın TÜGVA’nın imam hatip liseleri dışındaki tüm eğitim-öğretim kurumlarında faaliyeti durdurma yükümlülüğü doğmuştur. Ancak Bakanlığa bağlı bazı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri söz konusu yükümlüğü ihlal eden eylem ve işlemlerde bulunmuştur. Örneğin;

1-Kocaeli ili Dilovası ilçesinde TÜGVA ilçe temsilcisi 11 Şubat 2021 günü 19 Şubat 2021 günü saat 20.00’de lise son sınıf öğrencilerine yönelik haziran ayında girecekleri YKS sınavlarında destek olmak için Zoom dijital platformu üzerinden bir uzman psikologun sunumu ile “Sınav Stresi ve Motivasyon” konulu seminere lise son sınıf öğrencilerinin katılımı için gerekli izinlerin verilmesi ve duyurunun öğrenci ve velilere yapılarak öğrencilerin programa katılımının sağlanması başvurusunda bulunmuş, bu başvuru Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 11.02.2021 gün ve 2051757 sayılı yazısıyla “Müdür adına Şube Müdürü Rıfat Özmen” imzasıyla uygun bulunmuş ve gereği için ortaöğretim kurumlarına gönderilmiştir.  Bunun üzerine adı geçen ilçe müdürlüğünün örgütlenme bölgesinde bulunan Gebze Şubemiz, anılan Danıştay kararı uyarınca bu faaliyetin durdurulması için 17.02.2021 ve 18.02.2021 tarihlerinde başvurularda bulunmuş, ancak bu başvurular dikkate alınmayarak söz konusu faaliyet yapılmış, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay da bu faaliyete katılmıştır.

2-  9 Şubat 2021 tarihli bir dilekçeyle Manisa TÜGVA temsilcisi Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvuru yaparak Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜGVA arasında imzalanan protokole dayanarak dilekçesi ekindeki projelerin il genelindeki liselerde duyurulmasını talep etmiştir. Bu talebi Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 11.02.2021 gün ve 20516995 sayılı yazıyla “Müdür adına Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel” imzasıyla uygun bulunmuş, etkinliklerin incelenerek ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında duyurulmasını istemiştir. Bunun üzerine, Manisa Şubemiz 23.02.2021 tarihinde Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçe vererek anılan Danıştay kararı uyarınca söz konusu yazı kapsamındaki faaliyetlerin durdurulmasını istemiştir.

Yukarıda yer verdiğimiz örneklerde ismi geçen ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri yetkilileri anılan Danıştay kararı uyarınca TÜGVA’nın imam hatip liseleri dışındaki tüm eğitim-öğretim kurumlarında faaliyeti durdurulduğu halde TÜGVA’nın faaliyetlerini imam hatip liseleri dışındaki eğitim-öğretim kurumlarında duyurulmasını, öğrencilerin bu faaliyetlere katılımına aracılık etmiş, hatta Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay anılan Danıştay kararını ve şubemizin başvurusunu dikkate almayarak bizzat bu faaliyete katılmıştır. Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel anılan Danıştay kararı Bakanlığınıza bildirildiği halde TÜGVA faaliyetlerinin okullarda duyurulmasında bir sakınca görmemiştir. Bu bağlamda adı geçen il-ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkilileri hakkında disiplin soruşturması başlatılarak 657 sayılı yasanın 125/C-a ve 125/C-ı maddeleri uyarınca cezalandırılması, yargı kararının uygulanmaması eyleminin ağırlığı dikkate alınarak yöneticilik görevlerinin üzerlerinden alınması için Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’na şikâyette bulunduk.

Aynı şekilde yukarıda yer verdiğimiz örneklerin bir kere daha yaşanmaması için valiliklere anılan Danıştay kararına aykırı hareket eden ilgililer hakkında disiplin soruşturması açılıp cezalandırılacağı yönünde bir uyarı yazısı gönderilmesini talep ettik.  Bu bağlamda, anılan Danıştay kararının uygulanmasında yaşanılabilecek sorunların önlenmesi için, Bakanlığın bu kararın tebliğinin ardından valiliklere gönderdiği TÜGVA’nın faaliyetlerini imam hatip liseleri dışındaki eğitim öğretim kurumlarında durdurulmasına yönelik talimat evrakının bir örneğinin 4982 sayılı yasa uyarınca sendikamıza gönderilmesini talep ettik.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine verilen yargı kararlarının uygulanmasından birinci derecede sorumlu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un özel kalemine sorumluluğunu hatırlatmak adına Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’na sunduğumuz şikâyet dosyasının bir örneğini sunduk. Hiçbir eğitim kurumunu demokrasi ve laiklik karşıtı vakıf, cemaat ve tarikatların eline bırakmayacağız.

Teftiş Kurulu Başkanlığı’na başvuru

MEB’e başvuru

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu