Boşanmış Kadın Emekçilerin KEY Ödemelerini Anayasa Mahkemesi’ne Taşıdık

78

1987-1995 yılları arasında görev yaptığı halde boşanma nedeniyle birçok kadın kamu emekçisi KEY ödemelerinden yararlanamamıştır. Bu işlemin dayanağı mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler İle Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanunun 1. maddesinde yer alan “aile reisi” ibaresi ve yürürlükten kalkan 743 Sayılı Medeni Kanun’da yer alan “Ailenin reisi kocadır” ibaresidir. Erkek egemen zihniyetin etkisiyle hazırlanan düzenlemeler 1987-1995 yılları arasında boşandıkları kocaları gibi çalıştıkları halde boşanmış kadın emekçilerin evlilik boyunca elde edilen konut edindirme yardımından yoksun kalmasına yol açmıştır.

Sendikamız boşanmış kadın bir üyemizin konut edindirme yardımı ödemelerinden yararlandırılmamasına ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan düzenlemelerin iptali istemiyle Danıştay’a dava açmıştır. Danıştay 10. Daire dava konusu düzenlemelerin işlem tarihinde yürürlükte olan 743 sayılı medeni yasadaki aile reisine paralel düzenlemeler olduğunu belirterek davanın reddine karar vermiş ve karar kesinleşmiştir. Bu nedenle üyemiz adına Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunduk. Beklentimiz Anayasa Mahkemesi’nin boşanmış kadın emekçiler aleyhine sonuçlara yol açan ayrımcı düzenlemeyle ilgili ihlal kararı vermesidir. Bu ayrımcılığı sona erdirmek için sendikamız tüm hukuksal yolları kullanacaktır.

 

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu