Bolu Şubemizin Yürütme Kurulu Üyeleri, “Geziyi Savunuyoruz” Dedikleri İçin Cezalandırılıyor!

927

Kamu yöneticilerinin hukukun üstünlüğünü ve kamu yararını değil de siyasi iktidarın çıkarlarını kendisine rehber edindiği bir dönemde, skandal niteliğindeki uygulamaların sayısı da giderek artıyor. Bu durumun temel nedenlerinden birisi de şüphesiz ki kamu görevlilerini “kapı kulu” olarak gören ve kendisine sadakatle itaat edilmesini arzulayan bir yönetim aklıdır. Ancak unutulmamalıdır ki her kamu görevlisi tüm eylem ve işlemlerinde hukuku rehber edinmek zorundadır ve bunun aksini gerçekleştirdiğinde alenen suç işlemiş olacaktır.

Buna rağmen, Bolu Şubemizin Yürütme Kurulu üyelerinin tamamı hakkında, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı yok sayılarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından disiplin soruşturması açılmış ve 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi teklif edilmiştir. Söz konusu soruşturma ve cezalandırmaların nedeni ise Şube Yürütme Kurulu üyelerimizin Bolu Emek ve Demokrasi Platformu tarafından “Geziyi Savunuyoruz” ve “Karanlık Gider Gezi Kalır” başlıklı basın açıklamalarına katılmış olmalarıdır.

Hâlbuki yargı kararlarını yok sayan ve yargıyı siyasi çıkar hesaplarına mahkûm edenler karşısında kamu yöneticilerinin temel görevi, anayasal hakları savunmak, düşünce ve ifade özgürlüğünü korumaktır. Ancak birileri, siyasi iktidara yaranmak amacıyla görevinin ve hukukun kendisine verdiği sorumlulukları değil, siyasal iktidara karşı sorumluluğunun gereklerini yerine getirmeye çalışmaktadır.

Açıkça söylüyoruz, bırakın ceza verilmesinin teklif edilmesini, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkını, sendikal hak ve özgürlüklerini kullanan Şube Yürütme Kurulu üyelerimiz hakkında disiplin soruşturması açılması dahi suçtur!

Bilinmelidir ki bizler, hükümet memuru değil, halkın öğretmenleriyiz. Topluma karşı, insanlığa karşı ve en önemlisi öğrencilerimize karşı ağır bir sorumluluk taşımaktayız. Bu nedenle, yüzyılı aşan mücadele geleneğimizin bize öğrettiği gibi haklarımızı, emeğimizi ve geleceğimizi savunmak bizlerin temel görevidir.

Eğitim Sen olarak altını çizerek vurguluyoruz. Şube Yürütme Kurulu üyelerimizin yanındayız. Bu hukuksuzluğu mahkûm ettirene kadar ve talimatlarla, siyasi saiklerle hareket eden kamu yöneticilerinden yargı önünde hesap sorana kadar bu hukuksuzluğun peşini bırakmayacağız! Bugün Bolu’da yarın başka bir yerde… Nerede olursa olsun yılmayacak ve sinmeyeceğiz! Emek, barış ve demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz!

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu