BİLSEM Uygulama Esaslarını Yargıya Taşıdık

569

2021-2022 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmış ve akabinde adı geçen “2021-2022 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama Süreci Uygulama Esasları” konulu 21.02.2022 gün ve 44038915 sayılı yazısı ekinde de “Ön Değerlendirme Uygulama Esasları” yayımlanmıştır. Söz konusu esasların mevzuata aykırı olan, bu uygulamalarda görev alacak öğretmenleri angaryaya ve haksız yere soruşturmalarla maruz bırakabilecek, ön değerlendirme uygulamalarının güvenliğini ve objektifliğine zarar verecek nitelikteki hükümlerine dava açtık.

Bu davada, Ön Değerlendirme Uygulama Esasları”nın “Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulama Esasları” başlıklı kısmının 1. maddesinin a ve b bentlerinin, 3. maddesinin birinci cümlesinin, 20. maddesinin birinci cümlesinin, 23. maddesinde uygulamayı yapan uygulayıcılara artırımlı ek ders ücretine yer vermemek suretiyle eksik düzenleme yönünden; “Müzik Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulama Esasları” kısmının 3. maddesinin birinci cümlesindeki “sınıf öğretmenleri” ibaresinin; “Resim Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulama Esasları” başlıklı kısmının 3. maddesinin birinci cümlesindeki “sınıf öğretmenleri” ibaresinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasını,  sonrasında iptalini talep ettik.

Böylece bu uygulamalarda görev alan öğretmenlerin gerçekte oturum olduğu halde uygulama adıyla eksik ek ders ücretinin almasını, yeterli yedek görevli görevlendirilmemesi nedeniyle sınav iptaline yol açacak olumsuzlukların, bu uygulamalarda görev alan öğretmenlerin sorumlu olmadıkları uygulama sonuçlarının kayıt altına alma yükümlüğünü, bu uygulamalarda görev alan öğretmenlerin hafta sonları görev yaptıkları artırımlı ek ders ücretinden yararlandırılmamasını ve alanlarıyla bağlantılı olmadığı, mevzuatça istek dışı verilemeyecek bir görev olduğu halde sınıf öğretmenlerine müzikal yatkınlık testi ve görsel yatkınlık testi yapma görevi veren hükümlere dava açmış olduk. Sendikamız angaryaya, hak kayıplarına ve öğretmenlerin çalışma koşullarını ağırlaştıracak uygulamalara karşı mücadelesini sürdürecektir.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu