Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar ve Müzik Öğretmenleri İçin Bakanlığa Başvurduk

62

Bilindiği gibi beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar ve müzik dersleri mesleki ve teknik Anadolu liselerinde zorunlu ders kapsamında iken 2020 yılı Nisan ayı Tebliğler dergisinde yayımlanan Talim ve Terbiye Kurulu’nun 23.03.2020 tarihli kararıyla 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren seçmeli dersler kapsamına alınmıştır. Bu kararla birlikte Anayasa’nın 59. maddesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve 1739 sayılı yasa hükümleri uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı’na verilen görevlerin yerine getirilmesi ve milli eğitimin amaçlarının gerçekleşmemesinin olanağı yoktur. Aynı şekilde  öğrencilerin bedensel ve ruhsal gelişimleri ve bütünlükleri açısından da bu derslerin zorunlu dersler arasında sayılması hayati öneme sahiptir. Bu nedenle sendika Milli Eğitim Bakanlığı’na beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar ve müzik derslerinin mesleki ve teknik Anadolu liselerinde zorunlu ders kapsamında iken 2020 yılı Nisan ayı Tebliğler dergisinde yayımlanan Talim ve Terbiye Kurulu’nun 23.03.2020 tarihli kararıyla 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren  seçmeli dersler kapsamına alınma işleminin geri alınması ve bu derslerin hem zorunlu, hem de ders saatlerinin artırılması için başvurduk.

   Anılan başvuru dilekçesini okumak için tıklayınız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu