Barış İmzacısı Üyemiz Hakkında Bölge İdare Mahkemesi’nden Lehe Karar

888

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen, haklarında açılan ceza davalarından beraat eden, Anayasa Mahkemesi kararıyla düşünce ve ifade özgürlüklerini kullandıkları tespit edilen ancak tüm bunlara rağmen OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından kamu görevine iade talepleri kabul edilmeyen barış akademisyenleri hakkında, yargıdan lehe kararlar gelmeye devam ediyor.

Ankara 21. İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararları akabinde, Ankara 19. İdare ve Ankara 26. İdare Mahkemesi’nden de iptal kararları çıkmıştır.

Ankara 21. İdare Mahkemesi’nin iptal kararı sonrasında, üniversitenin istinaf başvurusunu görüşen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 14. İdari Dava Dairesi söz konusu iptal kararını hukuka uygun bularak istinaf istemini reddetmiştir.

Karar “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisi imzacıları hakkında Bölge İdare Mahkemesi’nden çıkan ilk lehe karar olması bakımından önem taşımaktadır.

Kararı görmek için tıklayınız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu