Ankara’nın, Yenimahalle İlçesinde Görev Yapan Yabancı Dil Öğretmenlerinin Ek Ders Ücreti Mağduriyeti Giderilecek

21

Sendikamızdan Hukuksal Bir Başarı Daha

Ankara-Yenimahalle İlçesinde Görev Yapan Yabancı Dil Öğretmenlerinin Ek Ders Ücreti Mağduriyeti Giderilecek

Ankara 2 Nolu şubemizin örgütlenme bölgesindeki Yenimahalle ilçesinde Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 03.12.2009 tarihli talimatı doğrultusunda   sorumluluk ve ortalama yükseltme sınavlarında komisyon üyesi olarak görevlendirilen yabancı dil öğretmenlerine bu sınavlar yazılı ve sözlü olarak iki ayrı sınav biçiminde yapıldığı halde yalnızca tek sınav ücreti ödenmiştir. Bu talimatın geri alınarak iki ayrı ücret ödenmesi istemiyle adı geçen şubemizin başvurusunun reddi üzerine sendikamızca açılan davada Ankara 8.İdare Mahkemesi 08.10.2019 gün ve E: 2018/2198, K: 201971945 sayılı kararıyla iptal kararı vermiştir. Bu kararla birlikte Yenimahalle ilçesinde görev yapan yabancı dil öğretmenleri sorumluluk ve ortalama yükseltme sınavlarından kaynaklı eksik ödenen ek ders ücretlerini yasal faiziyle adı geçen ilçe milli eğitim müdürlüğünden talep  edebilecektir. Burada zaman aralığı söz konusu talimatın verildiği 03.12.2009 tarihi ile eksik ödemenin devam ettiği tarihine kadar geçen süredir.  Dolayısıyla 03.12.2009 tarihi ile eksik ödemenin devam ettiği tarihine kadar Yenimahalle ilçesinde görev yapan yabancı dil öğretmenleri söz konusu iptal kararına dayanarak dilekçeyle başvurarak mağduriyetlerinin giderilmesini isteyebilirler. Halen Yenimahalle ilçesinde görev yapanlar okul müdürlüklerine, başka ilçelerde görev yapanlar ya da emekli olanlar ise Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurmalıdırlar.

 

Anılan kararı okumak için tıklayınız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu