Alan Değişikliğinde Kontenjan Eksikliğinin Giderilmesi İçin Bakanlığa Talebimizi İlettik

48

Sayı: 2018/800/ 26.12.2018
Konu: Alan değişikliği işlemleri hk.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
ANKARA

Bakanlığınızca başlatılan 2018 yılı il içi alan değişikliği işlemleri atama takvimine göre tercih başvurularının alınması ve bu başvuruların eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması için son gün 26 Aralık 2018 olarak belirlenmiştir. Bu sürenin uzatılmasında alan değişikliğiyle beklenen yararların gerçekleştirmesi için zorunluluk vardır. Çünkü tercih başvurularına esas alınan okullar bazında açılan alanlara göre açık norm kadrolar incelendiğinde açık kadrolar ile tercihe esas kadrolar arasında önemli bir fark olduğu, okullarda norm kadro açığı olduğu halde bu kadroların alan değişikliğine yansıtılmadığı görülmektedir. Bu haliyle alan değişikliği gerçekleşirse alan değişikliği sınırlı kalacaktır, beklenen yararları sağlamayacaktır, öğretmenlerin mağduriyeti giderilemeyecektir. Bu durum nitelikli eğitimin hedefinin gerçekleşmesine katkı sağlayacak alan değişikliği olanağının da heba edilmesine neden olacaktır. Bu bağlamda okullarda açık olan norm kadrolar oranında alan değişikliği yapılması, bu değişikliğin anlamlı olması içinde tercih başvurularının alınması ve bu başvuruların eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması sürecinin uzatılmasını talep ediyoruz.

GENEL BAŞKAN
Feray Aytekin Aydoğan

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu