AİHM, 29 Aralık Eylemiyle İlgili Başvurumuza ETUC’un Müdahil Olmasına Karar Verdi

1185

KESK ve Eğitim Sen’in kararı gereği 29 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen bir günlük grev eylemine katılan üyelerimize verilen disiplin cezalarına karşı açılan davalarda iç hukuk yollarının tükenmesi üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurulmuştur.

Eğitim Sen’in AİHM kayıtlarına ilk giren Dilek Kaya/Türkiye (Başvuru No 51194/19) başvurusuna, KESK’in üyesi olduğu European Trade Union Confederation (ETUC) katılma talebinde bulunmuş, AİHM İkinci Bölümü Başkanlığı 8 Kasım 2021 tarihli kararıyla ETUC’un davaya üçüncü taraf olarak müdahil olmasına, 30 Kasım 2021 tarihinden önce davanın çözümüne ilişkin genel ilkelerle ilgili görüşlerini mahkemeye sunmasına karar vermiştir.

ETUC’un mahkemeye sunduğu davaya müdahale talebini içeren dilekçesi ektedir.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu