65 Yaşındaki Üyelerimizin Dikkatine!

3763

Yaş Haddi Sebebiyle Resen Emekli Olmak ile Kendi İsteğiyle Dilekçe Vererek Emekli Olmak Arasındaki Fark Nedir?   

65 yaşını doldurmuş üyelerimiz, yaş haddi nedeniyle resen emekli edilmek yerine dilekçe vererek emekli olmayı tercih etmekte veya kurumlarının yönlendirmesiyle dilekçe vermeye teşvik edilmektedir.  Bu nedenle emeklilik ikramiyesinde azalma olmaktadır.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 89. maddesi;

İştirakçilerden, kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler ve vazife malullüğü hükümlerine göre vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemi uygulananlara; bu Kanuna göre aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkları, emekli ikramiyesi ile ilgili hükümlere göre ayrıca ödenir. Ancak, aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da bunlara ayrıca ödenir.

Söz konusu madde, katsayılarda meydana gelen artışlardan doğan farkların ödenmesi için yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilmeyi şart koşmaktadır. Hak kaybı oluşmaması açısından 65 yaşına gelmiş üyelerimiz kurumca resen emekli edilmeyi beklemeli, kurumlarının yönlendirmesi ile emeklilik için dilekçe vermemelidir.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu