25 YTL ile Ne Alır? Eğitime Hazırlık Ödeneği İyileştirilmeli, Ayrımsız Tüm Eğitim ve Bilim Emekçilerine Ödenmelidir!

22

Eğitim Sen Genel Başkanı Alaaddin DİNÇER`in “25 YTL ile Ne Alınır? Eğitime Hazırlık Ödeneği İyileştirilmeli, Ayrımsız Tüm Eğitim ve Bilim Emekçilerine Ödenmelidir” başlıklı basın açıklaması metni. 6 Eylül 2007.

Bilindiği gibi her eğitim-öğretim yılı başında öğretmenlere, “Eğitime Hazırlık Ödeneği” ödenmektedir. Ödeneğin amacı, adında da yer aldığı gibi öğretmenlerin yeni eğitim dönemine girerken gereksinimlerini karşılamalarını sağlamaktır. Böylesi bir amaçla ödenen ödeneğin, öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek makul bir miktarda olması beklenir. Oysa açıklanan rakamlar, ödeneğin amacına hizmet etmekten çok uzak olduğunu bir kez daha göstermiş bulunuyor.

Bu yıl için belirlenen miktar geçen yıla göre 25 YTL artış göstererek 450 YTL`ye çıkarılmıştır. Başka bir ifade ile Eğitime Hazırlık Ödeneği bir yıl içinde sadece %5.5 artış göstermiştir. Öngörülen artış, enflasyon oranının altındadır. Dolayısıyla öğretmenlerin “eğitime hazırlık ödeneği”nin geçen yıla göre artmak bir yana reel olarak azaldığı ortadadır. Hükümet böylesi bir artış oranını saptarken, öğretmenlerin 25 YTL ile hangi gereksinimlerini karşılayabileceklerini düşünmüş müdür? Eğer olağanüstü bir formül icat etmişlerse hemen açıklamaları gerekiyor. Aksi taktirde olağan koşullarda 25 YTL ile hangi gereksinimin karşılanabileceği sorusunun yanıtı yoktur.

Hükümeti, Eğitime Hazırlık Ödeneğinde reel olarak geçtiğimiz yılın bile gerisinde bırakan bu uygulamadan vazgeçmeye çağırıyoruz. Eğitime Hazırlık Ödeneği ihtiyaçları karşılamaya elverecek şekilde iyileştirilmeli, üstelik sadece öğretmenlere değil, ayrımsız tüm eğitim ve bilim emekçilerine ödenmelidir. Çünkü her eğitim-öğretim yılı başında sadece öğretmenler değil, hizmetlisi, memuru ile tüm eğitim ve bilim emekçileri, yeni eğitim yılına başlamadan önce çeşitli hazırlıklar yapmaktadır. Dolayısıyla 2007/2008 eğitim yılı için öngörülen 450 YTL`lik ödenek iyileştirilirken kapsamı da genişletilmelidir.

Eğitime hazırlık ödeneğinden sadece öğretmenler değil, hizmetli, memur, üniversitelerin akademik ve idari personeli, YÖK, Yurt-Kur ve ÖSYM çalışanları da ayrım gözetmeksizin yaralanmalıdır.

Eğitime hazırlık ödeneğinin her iki yarı yıl başında ödenmek üzere, iki tam maaş tutarında verilmesi ve sadece öğretmenlerin değil, tüm eğitim ve bilim emekçilerinin eğitime hazırlık ödeneğinden eşit olarak yararlanması gerekmektedir. Aksi taktirde her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim ve bilim emekçilerinin istek ve beklentileri karşılanmamış olacaktır.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu