12 Haziran Salı Günü ILO Standartların Uygulanması Komitesi Türkiye Oturumu Yapıldı

289

10 – 21 Haziran 2019 tarihleri arasında ILO’nun 108. Konferansı İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştiriliyor. Bu konferans, yılda bir kez yapılmakta ve Konferansta  ILO üyesi Devletlerin hükümet, işçi ve işveren temsilcileri bir araya gelmektedir.

Standartları İzleme Komitesi (CAS), 12 Haziran tarihinde gerçekleşen oturumunda,  ILO’nun 87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesine çerçevesinde Türkiye’de yaşanan sendikal hak ve özgürlük  ihlallerini değerlendirdi. Eğitim Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan sendikal hak ve özgürlüklerin ihlal edilmeye devam edildiğini ve sendikaların faaliyetlerinin  baskı altında olduğunu açıklayan  raporunu “Bu şartlar altında bir sendika üyesi örgütlenme özgürlüğünden ve örgütlenme hakkından nasıl yararlanabilir?” sorusuyla sonlandırdı.

Romanya Çalışma ve Sosyal Adalet Bakanlığı Danışmanı  Tache , Avrupa Birliği ve Üye Ülkeleri adına yaptığı açıklamada, Türkiye hükümetini ayrımcılık, baskı ve tehditlerin olduğu iklimden uzaklaşmaları için gerekli adımlar atmaya çağırdı. Sözlerine eylemler, basın açıklamaları sırasında sendika üye ve yöneticilerinin tutuklanmalarından, sendika yöneticilerinin pasaportlarına el konulmasından ve sivil hakların kısıtlanmasından dolayı kaygı duyduklarını dile getirerek, kamu da dahil olmak üzere tüm emekçilerin  üyesi olmak istedikleri kuruluşlarda sendikalaşma haklarına sahip olduklarını vurguladı.

ETUCE Avrupa Direktörü Susan Flocken; sendikaların ve sendikal faaliyetlerin işleyişine müdahale etmek ve engellemek, sendikaların bağımsızlığına ve özerkliğine saygı duymamak anlamına geldiğini, her ülkenin sosyo-ekonomik dinamikleri için, insan ve sendikal haklara uyumun esas olduğunu dile getirdi. Sözlerini ETUCE ve üye kuruluşları, özellikle Türkiye’deki kadın meslektaşlarını, çocuk haklarını ve ifade özgürlüğünü içeren insan hakları ve sendika haklarının ve özgürlüklerinin korunmasında meslektaşlarını coşkuyla desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak sonlandırdı.

https://csee-etuce.org/en/news/archive/3155-international-labour-conference-eu-statement-on-committee-on-application-of-standards-republic-of-turkey

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu