Yükseköğretim Kurumlarında Görev Yapan İdari ve Teknik Personele Yükseköğretim Tazminatı Ödenmeli ve Tayin Hakkı Sağlanmalıdır

1047

Özlük hakları çok sınırlı olan idari personel üniversite olanaklarından bile bütünüyle yararlanamamaktadır.  İdari personel sayısı az, idari personelin iş yükü ise son derece fazladır. Ücretler açlık sınırının biraz üzerinde, yoksulluk sınırının ise altındadır. İdari personel hiçbir şekilde yükseköğretim kurumlarındaki karar mekanizmalarında yer almamaktadır.

Kaldı ki geçmişte akademisyenlere verilen ücret zammından idari personelin faydalanamamış olması, ekonomik açıdan en dipte yer alan üniversite idari ve teknik personeli için hem büyük bir kayıp hem de emekçiler arasındaki dayanışmayı zedeleyen bir yapı meydana getirmiştir.

Unutulmamalıdır ki eğitim ve bilimsel üretim, üniversitenin tüm çalışanlarının kolektif emeğinin ürünüdür. Bu sebeple tüm üniversite idari ve teknik personeline ”yükseköğretim tazminatı” adı altında maaş iyileştirmesi yapılmalıdır.

Ayrıca idari ve teknik personelin önemli bir sorunu da kurum dışı nakil sorunudur. İdari ve teknik personel, diğer kamu kurumlarında olduğu gibi becayiş hakkından faydalanamamaktadır. İlgili personel, kurum dışından kendi yerine gelecek birini bulsa dahi, “açıktan atama” kadro kontenjanı bulunmadığından kurum dışı nakil gitme olanağı fiilen ortadan kaldırılmaktadır. Personel “eş durumu”, “birinci derece yakının hastalığı” gibi yollara itilmektedir.

Sendikamız Eğitim Sen, ilkesel bir model geliştirerek sorunun çözümünü amaçlamaktadır.  Bu kapsamda her yıl kurumlar nakil gönderme kontenjanı belirlemeli ve bu kontenjanlar şeffaf bir komisyon tarafından (yasal öncelikler hariç) belirlenip değerlendirilmeli ve personele nakil imkanı sağlanmalıdır.

Söz konusu nakiller, üniversite yönetimlerinin keyfiliğinden kurtarılmalı, üniversitelerin kurumsal özerkliğine zarar vermeyecek şekilde nakiller için bir standart geliştirilmelidir. Yükseköğretim kurumları arasında, kurumlara o yıl için verilen kontenjanları etkilememek kaydıyla, merkezi bir koordinasyonla ortak havuz oluşturulmalı ve boş kadrolar şeffaf biçimde paylaşılmalıdır. Başvuru süreçleri herkesin ulaşabileceği şekilde kamuoyuna duyurulmalı, merkezi bir tayin sistemi geliştirilmedir. Bu koşullar sağlanana kadar, engelli personel için daha önce MEB’de yapıldığı üzere kurumlar arası bir defaya mahsus olmak üzere yer değiştirme hakkı sağlanmalıdır.

Change.org üzerinden kampanyaya katılmak için tıklayınız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu