Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına

668

Başkanlığınızın 9 Şubat 2023 tarihli duyurusunda, yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle “tüm üniversitelerde bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelendiği” belirtilmiştir. Ancak bahar dönemindeki eğitim öğretim başlangıcına dair belirsiz bir erteleme, öğrencilerin dayanışma ve sosyalleşmeye en fazla ihtiyacı olduğu gerçeğini görmemekte ve daha büyük olumsuz sonuçlara zemin hazırlamaktadır.

Bu nedenle sizlere önerimiz;

  • Üniversitelerin açılacağı tarihin mevcut koşulları da gözeterek ama makul bir tarihte ve net biçimde belirlenmeli,
  • Deprem bölgesindeki tüm üniversite öğrencilerinin geçici olarak güvenli bölgelerdeki üniversitelere alınmasının koşulları yaratılmalı,
  • Üniversiteler açılana kadar yükseköğretim kurumlarındaki personelin deprem bölgelerinde gönüllü olarak çalışabilmesi sağlanmalı,
  • Söz konusu personelin gönüllü olarak yürüttüğü/yürüteceği faaliyetler için yıllık izin istenmesine son verilmeli,
  • Depremden doğrudan etkilenen personel, öğrencilerimiz ve aileleri tespit edilmeli,
  • Personele, öğrencilere ve ailelerine yaşadıkları ağır tahribatı hafifletecek düzeyde nakdi ve ayni yardım planlanmalı,
  • Personele, öğrencilere ve ailelerine üniversiteler, belediyeler ve yurtlar bünyesinde ücretsiz barınma, beslenme ve ulaşım imkanları sağlanmalı,
  • Personele, öğrencilere ve ailelerine ücretsiz psikolojik destek verecek birimler oluşturulmalı,
  • Üniversitelerin sadece eğitim öğretim faaliyeti yürüten kurumlar olmadığı, aksine ihtiyacımız olan dayanışma ve umudu yeşertebileceğimiz mekanlar olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir.

Eğitim Sen olarak talebimiz, sendikaların, belediyelerin, demokratik kitle örgütlerinin ve üniversite bileşenlerinin katılımıyla kapsamlı bir planlama yapılması ve belirsizliklerin önüne geçilerek yaralarımızın hızla sarılmasıdır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu