Yargı, rehber öğretmen huzurunda alınmayan öğrenci ifadelerine dayanan soruşturmanın ve bu soruşturma nedeniyle yapılan görev yeri değişikliğinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

81

Ankara ili Çankaya ilçesi Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesinde görev yapan 4 üyemiz hakkında siyasi görüşlerini, eğitim-öğretim ortamı içerisindeki tutum ve davranışlarına yansıttığı iddiasıyla ilgili soruşturma sonucunda  idari yönden durumlarına uygun başka bir okula atanma teklifi, disiplin yönünden aylıktan kesme cezası teklifi getirilmiş, bu teklifler uygun bulunarak üyelerimizin görev yeri değiştirilmiştir.  Söz konusu görev yeri değişikliği işlemlerine karşı sendikamız hukuk bürosunca açılan davaların birinde Ankara 15.İdare Mahkemesi 30.11.2016 gün ve E: 2016/2865, K: 2016/5259 sayılı kararıyla iptal kararı  vermiştir. Anılan kararda, rehber öğretmen huzurunda alınmayan öğrenci ifadelerine dayanan soruşturmanın usulsüz olduğu ve bu soruşturma nedeniyle yapılan görev yeri değişikliğinin hukuka aykırı olduğu belirtilmektedir.

Anılan kararı okumak için tıklayınız. 

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu