Ukrayna’da Öğrenim Gören Öğrencilerin Eğitim Hakları Korunmalı, Psikolojik Destek Almaları Sağlanmalıdır!

416

Öğrenim görmek üzere Ukrayna’da bulunan ve sayıları binlerle ifade edilen üniversite öğrencilerimizin durumuna dair halen ikna edici bir planlama ve yöntem kamuoyuyla paylaşılmamıştır.

Savaş koşullarında barışın tesisi için politika üretmekle birlikte, vatandaşlarının haklarını ve can güvenliğini korumak her ülkenin temel bir sorumluluğudur. Dolayısıyla sadece Ukrayna’da bulunan vatandaşların Türkiye’ye dönebilmelerinin sağlanması oldukça yetersiz kalmaktadır.

Özellikle gençlerin eğitim haklarının korunabilmesi ve sürdürülebilmesi için siyasi iktidar ve YÖK adil, hakkaniyetli ve gerçekçi çözümler üretmeli, bu çözümleri kamuoyuyla paylaşmalıdır.

Öğrencilerin derslerinden mahrum kalmaması, mezuniyetlerinin gecikmemesi ve emeklerinin boşa gitmemesinin yanı sıra, talep edildiğinde bu öğrencilere ücretsiz psikolojik destek sağlanması da gerekmektedir. Ancak böylesi bir planlama kamuoyuyla paylaşılmadığı gibi, krizden fırsat çıkarmaya yönelik açıklamalar yapılmakta ve savaşın yıkıcı etkileri göz ardı edilmektedir.

Eğitim Sen olarak siyasi iktidara ve YÖK’e çağrımız, acilen öğrencilerin eğitim haklarını koruyacak, ücretsiz psikolojik destek alabilecekleri politikalar geliştirilmesidir. Savaşa karşı barışın sesi yükseltilmeli ve savaşı fırsat olarak görmekten vazgeçilmelidir!

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu