Pandemide Kadın Eğitim Emekçilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri / 5-11 Mayıs 2021

431

Türkiye’de Covid-19 pandemisinin resmi olarak ilk kez tanımlanmasının üzerinden bir yıl iki ay (Mart 2020-Mayıs 2021) geçti. Pandemi ile geçen üç okul dönemi tamamlanmak üzere. Geçtiğimiz zaman dilimi içinde pandemi koşulları toplumsal yaşamın bütün alanlarını etkisi altına aldı, toplum sağlığı başta olmak üzere pek çok alanda kalıcı tahribatlar yarattı. Pandeminin ilk aylarında sağlık hizmetlerinin ve yaşamın sürdürülmesine katkıda bulunan temel üretim hizmetlerinin öncelenmesi anlaşılabilir bir durum iken pandeminin ilk altı ayından sonra geçen zaman diliminde en geride bırakılan kamusal hizmet alanlarından birisi eğitim oldu. Sendikamız “Eğitim Sen Uzaktan Eğitime Yakından Bakıyor” başlığı ile oluşturduğu soru seti yoluyla eğitimin en etkin bileşenlerinden birisi olan öğretmenlerin uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitime dair görüşlerini almak üzere dijital kanalla veri topladı. Geliştirilen bilgi toplama aracı, Nisan 2021’in son haftasında sendikamız şube ve temsilciliklerine ulaştırıldı, ayrıca web sayfamız ve sosyal medya hesaplarında paylaşıldı ve bilgi toplama aracı gönüllülük temelinde öğretmenler tarafından dolduruldu.

Sendikamız araştırmanın ilk sonuçlarını cinsiyet değişkenine göre incelemiş, kadın eğitim emekçilerinin görüşlerine ilişkin verinin dağılımını ortaya koymuştur. Araştırmaya gönüllü olarak katılım gösteren toplamda 3743 eğitim emekçisinin 2141’i erkek, 1602’si kadındır. Kadın eğitim emekçilerinin yanıtları uzaktan eğitim ve çevrimiçi derslerde karşılaşılan özgül sorunları ortaya koymaktadır. Kadın katılımcıların yanıtları esas alınarak aşağıdaki değerlendirme raporu hazırlanmıştır.

“Pandemide Kadın Eğitim Emekçilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri”ni içeren raporun tamamını görmek için tıklayınız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu