OHAL, KHK’ler ve Demokrasi Mücadelesi Sempozyumu Düzenliyoruz

440

15 Temmuz darbe girişimi sonrası 20 bin eğitimcinin açığa alınması, 40 bini eğitimci toplam 70 bin kamu çalışanının görevden uzaklaştırılması ile aralarında yönetici ve üyelerimizin de bulunduğu binlerce kişi mağdur edilmiş, bu süreçte örgütlü kesimler de hedef haline getirilmiştir.

Bu nedenle Eğitim Sen olarak 15 Temmuz’un ardından yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi ve bu sürece karşı yürütülen mücadelenin yükseltilmesi için “OHAL, KHK’ler ve Demokrasi Mücadelesi Sempozyumu” düzenliyoruz.

26 Kasım 2016 tarihinde Alba Otel’de gerçekleştireceğimiz sempozyum saat 10.00’da Genel Başkanımız Kamuran Karaca’nın açılış konuşmasıyla başlayacak. İki oturum halinde yapılacak sempozyumun ilk oturumunda CHP, HDP, EMEP ve ÖDP adına parti temsilcileri konuşma yapacak. Sempozyumun öğleden sonraki ikinci oturumunda ise emek-meslek örgütleri ve insan hakları bağlamında değerlendirmeler yapılacak. Bu oturumda Eğitim Enternasyonali (EI), Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Eğitim Komitesi (ETUCE), KESK, DİSK, TMMOB, TTB ve İHD adına temsilciler konuşma yapacak.

Sempozyum Programı ve Katılımcılar:

Açılış: Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca’nın konuşması

1. Oturum: 10.30-13.00 / Siyasi partiler adına konuşmalar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adına Ankara Milletvekili Murat Emir

Halkların Demokratik Partisi (HDP) adına Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) adına Genel Başkan Alper Taş

Emek Partisi (EMEP) adına Genel Başkan Selma Gürkan

Kolaylaştırıcı: Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca

2. Oturum: 14.30-17.30 / Emek-meslek örgütleri ve insan hakları bağlamında değerlendirmeler

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Eğitim Komitesi (ETUCE) adına Başkan Yardımcılarından Walter Dresscher

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) adına Genel Başkan Kani Beko

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) adına Eş Genel Başkan Lami Özgen

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) adına Başkan Raşit Tükel

İnsan Hakları Derneği (İHD) adına Genel Başkan Öztürk Türkdoğan

Kolaylaştırıcı: Eğitim Sen Genel Sekreteri Mesut Fırat

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu