Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun İptali İçin Topladığımız İmzaları, 4 Ekim’de TBMM’ye Sunacağız

754

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptal edilmesi için başlattığımız kampanyada toplanan imzaları sunmak için TBMM Çankaya Kapısı’nda toplandık. Ancak Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un, “özel oturum” ve ‘Yeni Yasama Yılı’nın açılışı gerekçesiyle Meclis’e girişi yasaklaması nedeniyle, topladığımız imzaları Meclis’e sunamadık. Meclis önünde açıklama yapmamızın polis tarafından engellenmesi nedeniyle, konuyla ilgili açıklamamızı Madenciler Anıtı önünde yaptık.

Genel Başkanımız Prof. Dr. Nejla Kurul burada yaptığı açıklamada, “Elimizde yanlış bir yasa var. Eğitim hayatını çok olumsuz etkileyecek. Eğitimde niteliği düşürecek. Çalışma barışını bozacak. Öğretmenleri bir hiyerarşiye tabi tutacak. Öğretmenler ve tüm eğitim emekçileri arasında eşitsizlikleri derinleştirecek bir yasa var. Yasanın birinci sorunu, yeniden bir liyakatsizliğin önünü açmaktır. Aday öğretmenler için merkezi sınav ortadan kaldırılmıştır. Aday öğretmenlerin değerlendirmesini, keyfiyete açık bir biçimde ve liyakat dışı yaklaşımlara açık olarak il değerlendirme kurullarına bıraktılar. Bu şu anlama geliyor. Genç öğretmenlerin içinden kendilerine yakın olanları seçmeye çalışarak, bir yasal kayırmacılığın, bir yandaşlığın önü yeniden açılmış olacak. İkincisi, kariyer basamakları. Öğretmenlerimiz yoksulluk sınırının altında yaşamlarını sürdürmek zorundalar. İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de kiralar 7-8 binlere ulaşmışken hayatlarını sürdürmeye çalışıyor öğretmenlerimiz.” dedi.

“Kapsamlı, bütünsel, uluslararası bir yasaya ihtiyaç var. Eğitimin gerçek sorunlarını gören bir yasaya ihtiyaç var. Bunun iptal edilip yerine yeni, eğitim sendikalarının tamamının katılımına izin veren, öğretmenler odasında konuşulmuş, tartışılmış bir yasanın TBMM’den geçirilmesini talep ediyoruz.” diyen Kurul, 15 Ekim Ankara Tandoğan Mitingi’ne katılma çağrısı yaptı.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu