Nişantaşı Üniversitesi Yönetimi Suç İşliyor! Savcılar ve YÖK Derhal Harekete Geçmelidir!

740

Nişantaşı Üniversitesi’nde öğretim elemanlarına uygulanan mobbing ile yaratılan ağır çalışma koşulları karşısında emeğini, haklarını ve akademik özgürlüğünü korumak isteyen öğretim elemanları, “işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı” gerekçe gösterilerek işten çıkarılıyor.

Araştırma görevlilerinin temel yükümlülüğünün “araştırma” olduğu gerçeğini yok sayan, öğretim elemanlarına “müşteri memnuniyeti” kapsamında akıl almaz baskılar uygulayan ve üniversiteyi tipik bir işletme haline getirerek “kar-zarar” mantığıyla hareket eden Nişantaşı Üniversitesi yönetimi açıkça suç işlemektedir!

Çünkü vakıf üniversiteleri, piyasa ilişkilerinden bağışık tutulması gereken bir kamu hizmetini, yani yükseköğretim hizmetini örgütlerken hukuka uygun hareket etmek zorundadır! Personelinin ücret, özlük ve sosyal hakları açısından getirilen düzenlemelere, üniversite yönetimlerinin ya da üniversite patronlarının riayet etmeme hakları bulunmamaktadır! Ancak Nişantaşı Üniversitesi yönetimi ve patronları bunun tam tersini yapmakla yetinmemekte, aksine emeğine, haklarına ve akademik özgürlüğüne sahip çıkan öğretim elemanlarını tehdit ederek ve işten atarak açıkça suç işlemekte ısrarcı davranmaktadır!

Öğrencilerin “müşteri memnuniyeti” için öğretim elemanları üzerinde her türlü baskı, yıldırma ve tehdit politikası izleyenlerin, aynı öğrencilerin eğitim haklarını gözetmeden ve öğrencilerin derslerinin boş geçmesi pahasına, üniversite yönetiminin hukuksuzluklarına biat etmeyen öğretim elemanlarını eğitim öğretim yılının yarısında işten atması asıl niyeti tüm yönleriyle ele vermektedir.

Üniversite yönetiminin arzusu ise oldukça basittir! Daha fazla para kazanmak uğruna, karşılarına çıkan her şeyi ve herkesi sindirmeye, baskı altına almaya, tehdit etmeye ve “sorun” olmaktan çıkarmaya çalışmaktır! Bu yönetim arzusu, bırakalım üniversiteleri, olsa olsa zorbaların arzusu olarak tarif edilebilir!

Ancak bu vahim tablo karşısında ise YÖK sessizliğini korumakta, yaşananları izlemekle yetinmektedir. Hâlbuki Nişantaşı Üniversitesi yöneticileri hakkında derhal yasal süreçler başlatılmalı, bu hukuksuzluğa seyirci kalınmamalıdır!

Eğitim Sen olarak, Nişantaşı Üniversitesi’nde yaşananları yakından takip ettiğimizin, üniversite yönetiminin pervasız ve hukuksuz uygulamaları karşısında Nişantaşı Üniversitesi öğretim elemanlarının yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz!

Nişantaşı Üniversitesi yönetimi, öğretim elemanlarının taleplerini karşılamadığı ve işten atılan öğretim elemanlarını tekrar işe almadığı müddetçe, tüm örgütlü gücümüzü kullanarak, sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde, Nişantaşı Üniversitesi adının üzerindeki cilaları söküp atacağımızdan ve hak ettiği yeri almasını sağlayacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır!

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu