Ana Sayfa Hukuk Sayfa 102

Hukuk

Ankara 5. İdare Mahkemesi Kararında Israr Etti

Ankara 5.İdare Mahkemesi uyarma ve kınama cezaları için yargı yoluna başvurabileceğine ilişkin kararında ısrar etti. Bilindiği gibi Ankara 5.İdare Mahkemesi bir süre önce 657...

Danıştay, Kamu Görevlilerine Sendikaları ve Üst Kuruluşlarının Üyelerini Temsilen Dava Açma...

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, kamu görevlileri sendikaları ve üst kuruluşlarının üyeleri hakkında tesis edilen bireysel işlemlere karşı üyelerini temsilen dava açma ve bu nedenle...

Sendikamızın Hukuksal Kazanımları Devam Ediyor

Müdür yardımcısı olan bir üyemizin ilan edilen başka bir okulun müdür yardımcılığına atanma talebi yöneticilik sınavını kazananlara öncelik verileceği gerekçesiyle red edilmişti. Genel merkez...

Öğrenci Sayısı Azalan Okullarda Görevine Devam Edecek Yöneticiler Kariyer ve Liyakat...

Okulun öğrenci sayısının azalması nedeniyle müdür başyardımcılığı kadrosundan alınarak öğretmenlik görevine atanan bir üyemiz Genel Merkez Hukuk Büromuz tarafından hazırlanan dava dilekçesiyle Ordu İdare...

Bakanlık Yetkilileriyle Yaptığımız Görüşmede, Maaş Karşılığı Ders Saatlerinin Arttırılmasının Söz Konusu...

Kurum İdari Kurulları toplantısında bakanlıkla yaptığımız görüşmeler çerçevesinde Maaş Kaşlığı okutulan öğretmenlerin ders saatlerine ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmayacağı karar altına almıştık. Bazı gazetelerde çıkan...

Şeflik Kadroları Sınavı İçin Getirilen Şarta İlişkin Dava Açıldı

Bakanlık merkez teşkilatındaki şeflik kadroları için açacağı sınava yalnızca merkezdeki görevlilerin başvurabileceğine, taşrada çalışan görevlilerin bu sınava başvuramayacağına ilişkin şartı içeren 12.05.2006 gün ve...

Hizmetli ve Memurların Giyim Yardımlarına İlişkin Ödenek İllere Gönderilmemiştir

Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız görüşme sonucunda Bakanlık, Hizmetli-memurların giyim ödeneğinin bu hafta sonuna kadar illere gönderileceğini belirtti.

Valilik Oluru Olmadan Yürütülen Müdür Yetkili Öğretmenlik ve Kurucu Müdürlük, İkinci...

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği uyarınca yayımlanan 2006/41 ve 2006/42 sayılı genelgelerle yer değiştirme suretiyle atamalar duyurulmuştur. Anılan...

Sendikamızdan Bir Hukuk Kazanımı Daha

İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenler, Seminer Döneminde de "Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevi" Karşılığında Ek Ders Ücreti alabilecek.  Kırıkkale Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, ilköğretim...

İl İçi ve İller Arası Atama Başvuruları Ertelendi

Alan değiştirme ve özür grubuna ilişkin 2006 yılı il içi ve iller arası yer değiştirme işlemleri kılavuzda 01/06/2006 tarihinde başlayacağı belirtilmiş ise de eğitim...

Özgür yazılım araçlarıyla tasarlanmış ve IKONX güvencesiyle işletilmektedir.Skip to content