Eğitim

MEB, Ders Kitapları ve Yardımcı Kaynak Kitapların Basımı Sürecinde Piyasacı ve...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ders kitaplarının ücretsiz dağıtımı sonrası yeni bir adım daha atarak, “mevcut eğitimi desteklemek ve uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını telafi...

Türkiye’de Gençliğin Durumu Raporu

Nüfusun en dinamik kesimlerini oluşturan gençler, tıpkı geçmişte olduğu gibi, bugün de egemen sınıflar için dönem dönem tehlikeli, sistem karşısında potansiyel bir tehdit olarak...

Etik ve Hukuk Dışı Uygulamaları Olan Eğitim Yöneticilerini Uyarıyoruz!

Okullar ve üniversiteler, eşitliğin, özgürlüğün, adaletin peşinden koşan ve kamusal, nitelikli, bilimsel, laik ve demokratik bir eğitimin mekânları olması gerekirken, hemen her gün “balık...

Eğitim Enternasyonali’nin Eğitim Destek Personelinin Hak ve Statüsüne İlişkin Bildirgesi

15-16 Mayıs 2018 tarihleri arasında Brüksel'de Eğitim Enternasyonali’nin Eğitim Destek Personeli konulu ilk Konferansında kabul edilen bir bildiri (16 Mayıs 2018’de yayınlandı, 4 Mayıs...

Dünya Eğitim Destek Çalışanları Günü’nü Kutluyoruz

Genel idari hizmetler, teknik hizmetler, memur, şef ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışan eğitim emekçileri yıllardır en temel ekonomik, sosyal ve özlük haklardan yoksun olarak...

Devlet Eliyle Emek Sömürüsünü Yaygınlaştıran MESEM Uygulamasına Son Verilmelidir!

2021 yılının Aralık ayında 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan değişikliklerle mesleki eğitim merkezlerinin (MESEM) yaygınlaştırılması ve meslek lisesi öğrencilerinin işletmelerde ucuz iş gücü...

MEB Okulların Elektrik ve Doğalgaz Faturaları Hakkında Açıklama Yapmalıdır!

Hasta garantili hastanelerin, yolcu garantili havaalanlarının ve geçiş garantili köprülerin siyasi iktidar için övünç kaynağı, halkın büyük kısmı için ise ekonomik yük olduğu ülkemizde,...

Haydar Akın’a ve Destekçilerine Sesleniyoruz! Bu Şekilde Eğitim Vermek Hakkınız da...

Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, okulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulması için öğretmenlere yazı göndermesinin ardından açığa alınmıştı. Ancak, siyasi...

Eğitim Kurumları Olan Okullarda Dini İçerikli Etkinlik ve Faaliyetlere Son Verilmelidir!

Türkiye’de okullar, özellikle geçtiğimiz yıllar içinde eğitim-öğretim kurumları olmalarının yanı sıra çeşitli dini etkinlik ve faaliyetlerin başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, Diyanet İşleri...

Eğitim ve Öğretimde İdeolojik Dayatmalara Son Verilmelidir

Antalya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından AHENK (Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma Projesi) adında bir proje başlatılmıştır. Bu projenin amacı “Çağın becerileri...

Özgür yazılım araçlarıyla tasarlanmış ve IKONX güvencesiyle işletilmektedir.Skip to content